Dementie is doet zich voor in drie fasen. De eerste fase is vergeetachtigheid. Vaak merken mensen deze fase niet eens op en realiseren ze zich pas achteraf dat de ziekte zich toen al liet zien. In deze fase vergeten mensen sneller dingen, kunnen ze wantrouwend en lusteloos worden, wordt het moeilijker voor hen om beslissingen te nemen, zijn ze sneller geïrriteerd en herhalen ze zichzelf regelmatig. Ook piekeren kan toenemen.

De tweede fase is de fase van verwarring. De geheugenproblemen zijn inmiddels zo erg, dat hulp nodig is bij veel van de dagelijkse activiteiten. Ook kan iemand last krijgen van taalproblemen en wordt het steeds moeilijker om dingen te herkennen en ze juist te gebruiken. In deze fase komt het nog wel eens voor dat een patiënt verdwaalt.

De derde fase is de meest ernstige fase, dan is er sprake van echte ernstige dementie en moet de patiënt bij alles geholpen worden. Ook werkt het lichaam dan steeds vaker niet mee en kan urine en ontlasting niet goed meer opgehouden worden. Het kan zelfs voorkomen dat een patiënt zich te pas en te onpas uitkleedt, omdat elke vorm van schaamte verdwenen is.