Wanneer we kijken naar het autistische spectrumdan is het syndroom van Asperger een milde vorm binnen dit spectrum. Asperger kenmerkt zich voornamelijk op het gebied van intelligentie en taalvaardigheid. Vaak wordt het syndroom van Asperger al op jonge leeftijd gediagnosticeerd, maar sommige mensen komen er pas later in hun leven achter dat zij al die jaren met deze aandoening hebben rondgelopen.

Mensen die lijden aan het syndroom van Asperger hebben moeite met goed communiceren met hun omgeving. De achterlopende communicatieve vaardigheden kunnen een doorn in het oog zijn voor die persoon zelf, maar ook de omgeving heeft vaak moeite om met iemand die aan dit syndroom lijdt om te gaan. Daardoor kunnen er ontzettend veel miscommunicaties ontstaan.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Autisme Spectrum Stoornis is een verzamel term voor verschillende vormen van autisme. Het Syndroom van Asperger valt hier ook onder, net als bijvoorbeeld McDD, PDD-NOS en  klassiek autisme.

Wat zijn de kenmerken van het syndroom van Asperger?

Asperger heeft enkele symptomen die ook bij mensen met autisme voorkomen. Maar, doordat het syndroom zich specifiek sterk uit in twee primaire kenmerken, categoriseren we dit onder Asperger.

Ander intelligentieniveau

Dit is een redelijk breed kenmerk bij mensen met dit syndroom. Het kan zo zijn dat iemand die met dit syndroom te maken heeft een lager intelligentieniveau dan zijn of haar omgeving heeft. Maar dit kan ook tegenovergesteld zijn, waarbij zij aanzienlijk intelligenter zijn dan de mensen om zich heen. Hier zit geen leidraad in. Mensen met Asperger kunnen op bepaalde vlakken, zoals bijvoorbeeld wiskunde, uitmuntende karaktereigenschappen hebben.

Minder communicatieve vaardigheden

Echter zijn mensen met het syndroom van Asperger over het algemeen wel veel minder sterk op het gebied van communicatie. Dit komt onder andere doordat zij niet goed weten hoe zij zich in situaties moeten voordoen. Dit maakt het voor hun omgeving ook lastig om een goed gesprek met hen te hebben.

(Ernstige) gedragsproblemen

Mensen die lijden aan het syndroom van Asperger kenmerken zich ook op het gebied van gedrag. Vaak vinden zij het ontzettend lastig om zich aan te passen aan een situatie. Zij houden hun eigen gedrag aan, ook als dit niet bij de situatie past. Dit maakt het lastig om goed mee te komen op school, omdat het gedrag erg storend kan zijn voor de omgeving. Daarom is gedragstherapie een belangrijke stap gedurende de opvoeding. Gedragsproblemen hoeven niet bij iedereen met het syndroom van Asperger voor te komen, en soms komen deze in zeer lichte mate voor.

Omgaan met iemand met het syndroom van Asperger

Ouders, docenten en andere mensen in de omgeving van iemand die lijdt aan het syndroom van Asperger zijn er ontzettend bij gebaat om te leren hoe zij met hen kunnen omgaan. Dit is vooral in het begin niet gemakkelijk, want het kost simpelweg tijd en moeite om steeds beter tot de kern te komen. Veel ouders vinden het, wanneer het kind nog erg jong is, ontzettend lastig om beter te leren hoe zij met hun kind moeten omgaan. Het vereist ook aanpassingen in het eigen gedrag, zodat het kind steeds beter begrepen kan worden. Naarmate het kind ouder wordt, zal het voor ouders ook steeds gemakkelijker worden om zich in te leven. De aandoening is aangeboren en is niet te genezen, maar dankzij een goede omgeving kunnen de scherpe kantjes er steeds beter vanaf gehaald worden.

Voor kinderen met Asperger is speciaal onderwijs vaak de beste keuze. Hier komen zij in aanraking met docenten die snappen hoe zij goed met het kind kunnen omgaan. Daarbij kunnen docenten ook bijdragen aan gedragstherapie, zodat de kenmerken van het syndroom van Asperger voor de omgeving minder storend zullen zijn. Op het speciaal onderwijs kunnen kinderen beter meekomen en zullen zij dankzij de kleinere klassen ook een minder grote stoorzender zijn voor de omgeving.

Bij een hoog intelligentieniveau kunnen kinderen met het syndroom van Asperger ontzettend goed leren op school. Tegelijkertijd kunnen zij nog steeds gedragsproblemen vertonen. Toch helpt goede educatie op jonge leeftijd om het kind al vroeg te laten excelleren.

Tot slot

In dit artikel heb je kunnen lezen dat het Syndroom van Asperger een milde vorm is van autisme binnen het autistisch spectrum. Wil je meer informatie over het Syndroom van Asperger? Lees dan dit uitgebreide artikel over het Syndroom van Aspergerop zobegaafd.nl voor meer informatie.