Meisjes puberen tegenwoordig eerder dan vroeger. Maar het gebeurt ook met jongens, hebben Amerikaanse onderzoekers nu definitief aangetoond; gemiddeld twee jaar eerder dan twintig jaar geleden. Het is pas nu aangetoond en niet eerder, doordat het begin van de puberteit bij jongens minder zichtbaar is. ‘Vroege’ pubers lopen meer kans op overgewicht op latere leeftijd. Kinderen puberen waarschijnlijk eerder dankzij chemicaliën die zij binnenkrijgen. Hieronder tips die vroeg puberen misschien voorkomen.

Net als meisjes
Het onderzoek geeft aan dat meisjes waarschijnlijk eerder puberen door blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën, een bepaald eetpatroon en gebrek aan lichaamsbeweging. Nog niet is onderzocht of deze dingen ook opgaan voor jongens. Bij meisjes lijken plastic, chemicaliën en vooral dichloorbenzeen aanjagers voor het puberen. Vooral dichloorbenzeen, een oplosmiddel in onder andere mottenballen, Wc-schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers.
De Amerikaanse gegevens komen overeen met recente trends uit andere landen zoals Denemarken, Italië en China. Ook bij Chinese jongens gaan de testikels eerder groeien dan enkele decennia geleden. Bij Deense jongens start de testikelgroei gemiddeld drie maanden eerder dan 15 jaar geleden. Gezond lijkt dit allemaal niet. Bij meisjes wijst voortijdig puberen vaak vooruit naar obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes op latere leeftijd. Zulke meisjes hebben later veel meer kans op borstkanker. Enkele studies wijzen ook op meer risico op balkanker bij vroeg puberende jongens.

Lees verder >>