Volgens Amerikaanse experts zijn trampolines niet geschikt voor kinderen. Ze zijn voor hen veel te gevaarlijk. Ze baseren deze mening op bijna 100.000 ongelukken die zich alleen in 2009 al voordeden. Veiligheidsnetten maken te weinig verschil. Die geven ouders een vals gevoel van veiligheid, maar maken het trampoline springen niet veiliger. Het grote gevaar zit in het neerkomen; kinderen springen vaak steeds hoger - zeker als er ook volwassenen of grotere kinderen mee springen - en kunnen op hun nek of hoofd terecht komen. Dat kan leiden tot verlammingen. Uit gegevens van het National Electronic Injury Surveillance System blijkt dat 75 procent van de ongelukken die zich op een trampoline voordoen, gebeuren als meerdere mensen op de trampoline springen. De kans dat een klein kind dan gewond raakte, was 14 keer zo groot als de kans dat een volwassene gewond raakte.

Bron: NBC News