'Het is beter te geven, dan te ontvangen' blijkt niet zomaar een kreet te zijn, maar iets dat echt klopt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat denken over wat we anderen hebben gegeven en niet aan wat we zelf hebben mogen ontvangen, ervoor zorgt dat ze behulpzamer zijn richting anderen. Als we alleen kijken naar wat we hebben mogen ontvangen, dan willen we ook best iets terug doen, maar komt dat vaker voor uit plichtsbesef. Voor het onderzoek werden de prestaties van mensen die geld inzamelden voor goede doelen gepeild. De mensen die zich vooral bezig hielden met geven wisten meer mensen te bereiken dan de mensen die zich vooral bezig hielden met ontvangen.

Bron: Medical News Today

Vind ons leuk op Facebook