Seksueel misbruik van kinderen kan gemeld worden via het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Het telefoonnummer van dit meldpunt is 0900 123 1230. Het is mogelijk om een anonieme melding te doen. Voor acute zaken kun je ook 112 bellen. Voor seksueel geweld dat niet specifiek tegen kinderen gerecht is, kan ook contact worden opgenomen met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, via 0900 126 26 26.