Herken je de symptomen van een gameverslaving bij jezelf of een van je naasten? Dan is het goed om te realiseren dat je deze signalen niet moet onderschatten. Een gameverslaving kan immers ingrijpende gevolgen hebben voor de persoon in kwestie zelf en diens omgeving. Er zijn meerdere mogelijkheden om een gameverslaving op een zeer effectieve manier te behandelen. Op deze pagina geven we je inzicht hoe de behandeling van een gameverslaving eruit ziet.

Wanneer ben je verslaafd aan gamen?

Je kunt een fanatieke gamer zijn maar als je echt niet meer kunt stoppen met gamen en hiervoor jezelf en je omgeving verwaarloost, kan er sprake zijn van een gameverslaving. De belangrijkste signalen die erop duiden dat er sprake is van een gameverslaving is als iemand dwangmatig of obsessief bezig is met gamen. In dat geval wordt letterlijk alles opzij gezet om te gamen. Uiteraard heeft een gamestoornis veel gevolgen voor de persoon die achter het scherm zit zelf maar ook voor diens omgeving. Een gameverslaving kan directe gevolgen hebben op de prestaties op het werk of een opleiding, de sociale contacten en op financieel gebied. 

Hoe weet je dat je verslaafd bent aan gaming?

Zoals aangegeven duiden er meerdere symptomen op dat je verslaafd bent aan gaming. Hierbij speelt het aantal uren dat er achter het scherm gezeten wordt niet helemaal een primaire rol maar wel wat hiervoor gelaten wordt en op welke manier de betreffende persoon aan het gamen is. Als de volledige wereld om de persoon geen aandacht meer krijgt en de gamer zich uitsluitend in de virtuele wereld begeeft, kan er sprake zijn van een gameverslaving. Speel jij of speelt iemand uit jouw omgeving onophoudelijk hetzelfde spel, is er sprake van (grote) irritatie als deze persoon uit het spel wordt gehaald en worden mensen en/of taken verwaarloosd dan lijkt dit zeker te duiden op een verslaving aan gaming. Er zijn gameverslaafden die zelfs aan het spel denken als ze niet aan het spelen zijn en het spel in hun hoofd allang uitgespeeld hebben. Elders op deze website vind je een praktische vragenlijst waarmee je op de meest eenvoudige manier kunt vaststellen of er sprake is van een gameverslaving.

Welke behandelingen zijn er voor een gameverslaving?

Er zijn diverse behandelingen die toegepast kunnen worden bij een gameverslaving. Veel behandelaars zetten een cognitieve gedragstherapie in. Deze gedragstherapie richt zich op de invloed van je gedachten (cognities) op je gedrag. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de manier waarop je denkt ook bepalend is hoe je jezelf voelt. Deze gevoelens zijn dan weer bepalende factoren voor je gedrag. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van het G-schema dat ook wel bekend staat als de 5G’s: 

  • Gebeurtenis > Gedachten > Gevoelens > Gedrag > Gevolg             

Het behandelen van een gameverslaving in de praktijk

Het G-schema wordt dus gebruikt om te achterhalen wat er ten grondslag ligt aan een specifiek gedrag. Gedrag is namelijk altijd een reactie op een bepaalde gebeurtenis, die gedachten en gevoelens bij een persoon aanwakkerden. De kans is groot dat er op basis van het G-schema een vertaalslag kan worden gemaakt naar een gamegedrag. In dat geval kunnen de volgende vragen worden geformuleerd:

  • Op welke manier beïnvloedt het gamen jouw leven?
  • Wat doe je minder dan vroeger?
  • Wat gaat minder goed?
  • Wat levert het gamen op?   

Aan de hand van de bovenstaande vragen worden de voor- en nadelen van het gamen geformuleerd. Aan de hand van de antwoorden die gegeven worden kan er worden gekozen om de voor- en nadelen van het stoppen of het verminderen van het gamen op een rijtje te zetten. Hieruit ontstaat er een actieplan dat gericht is op het verminderen van het gamen. Er kan een keuze worden gemaakt om ‘s avonds na een vastgesteld tijdstip niet meer te gamen of uitsluitend in het weekend te gamen. Op basis hiervan kan een doel worden geformuleerd en kan er vastgelegd worden op welke manier deze doelstelling kan worden gerealiseerd.  

Een belangrijk onderdeel van een cognitieve gedragstherapie is het bijhouden van het speelgedrag. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe lang er gegamed wordt en op welke tijden. Door het speelgedrag bij te houden kunnen gamers zien of ze hun doel halen maar ook ervaren wat de risicovolle situaties zijn. Dit vormt de basis voor een vervolg actieplan waarbij de gameverslaafden wordt gevraagd om op te schrijven hoe zij met die riskante situaties omgaan en bijvoorbeeld wat geschikte alternatieven zijn voor het gamen. Op deze manier worden alle tegenwerpingen structureel weggewerkt en de gameverslaafde op de juiste weg gebracht. Je leert om op zulke momenten iets anders te doen en vooral om je door andere gedachten en gevoelens te laten leiden dan in het verleden het geval was. Uiteraard vormt een begeleiding van diens naasten een belangrijk onderdeel van de behandeling van een gameverslaving.

Laat je behandelen bij een gameverslaving

Op basis van het bovenstaande kun je gerust de conclusie trekken dat het zeer verstandig is om je te laten behandelen bij een gameverslaving. Heb jij het vermoeden dat je een gameverslaving hebt of denk je dat iemand in je omgeving dit heeft? Wacht dan niet langer en zoek hulp.