Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Acetylsalicylzuur

Geneesmiddelgroep

Trombocyten-aggregatie-remmers (bloedstolling-remmende middelen, trombose-middelen, bloedverdunners, anti-coagulantia)

Samenstelling

Tablet: 80 mg acetylsalicylzuur

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a

Pharmachemie BV
RVG 16466
RVG 102646
RVG 102648-9
RVG 102650-1

Meda Pharma B.V.
RVG 26194

Ratiopharm Nederland BV
RVG 26196

Apotex Europe BV
RVG 26865

Apothecon BV
RVG 27602=26194

Centrafarm Services B.V.
RVG 27704=26194

Mylan B.V.
RVG 28499=26865

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Instabiele angina pectoris

Voorkómen van tweede, etc., hart-infarct

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Antistollingsmiddelen, behandeling met

Bloedstollingsstoornissen, bepaalde (o.a. hypotrombinemie)

Herseninfarct met bloedingen (= hemorragisch herseninfarct)

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Maagpijn of ?klachten na eerder gebruik van dit middel.

Maagdarm-zweren (= ulcus pepticum), actieve

Maagwand-ontsteking met maagwandbeschadiging (= erosieve gastritis)

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor (acetyl)salicylaten

Zwangerschap en borstvoeding

Vanwege de werkzaamheid van dit medicijn kunnen schadelijke effecten tijdens de zwangerschap niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk. Bij gebruik van lage doseringen kan dit medicijn zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt in lage doseringen de bloedstolling (= trombocyten-aggregatie), waardoor de bloedingstijd wordt verlengd.

De werking duurt na stoppen van het gebruik nog ca. 4-6 dagen.

Bijwerkingen

Bloedarmoede (na veelvuldig of langdurig gebruik)

Bloedingstijd-verlenging

Bloedverlies via de ontlasting, ongemerkt (= occult bloedverlies)

Maagklachten

Overgevoeligheidsverschijnselen, lichte tot ernstige (bijv. anafylactische shock)

Wisselwerkingen

Alcohol (verhoogde kans op maagbloeding).

Andere pijnstillers met een prostaglandine-synthetase-remmende werking.

Bloedverdunnende middelen (= anticoagulantia).

Bloedsuikerverlagende middelen die via de mond moeten worden ingenomen (= orale antidiabetica).

Corticosteroïden

Insuline

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Poeder eerst in glas strooien, dan ruim water toevoegen en goed roeren voor inname.

Voor een snel effect op de nuchtere maag of een ½ uur vóór de maaltijd innemen.

Hoge doses innemen tijdens of vlak na de maaltijd.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan voorgeschreven is.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het gebruiksvoorschrift . Wanneer u minder gebruikt dan voorgeschreven is, neemt de beschermende werking van dit middel af. Wanneer u meer gebruikt, neemt de beschermende werking van dit medicijn niet toe, maar de kans op bijwerkingen w?l. Overleg daarom altijd eerst met uw arts als u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017