Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Epinefrine (= adrenaline)

Geneesmiddelgroep

Sympathicomimetica

Vaatvernauwende middelen(= vasoconstrictoren)

Samenstelling

Zie Epinefrine Injecties of EpiPen®

Fabrikant/Leverancier

Zie Epinefrine Injecties of EpiPen®

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Astma (= astma bronchiale) en andere vormen van lagere luchtwegvernauwing (= bronchospasmen)

Hartstilstand

Circulatoire shock met sterke bloeddrukdaling (= hypotensieve crisis)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hart-kransslagaderlijke aandoeningen (= coronaire aandoeningen)

Organen met eindarteriën, zoals neus en vingers

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor één of meer van de bestanddelen, voor vergelijkbare middelen en/of sulfiet

Shock, diverse vormen

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan dit middel tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor de vrucht volgens voorschrift worden gebruikt.

Dit middel kan het verloop van de bevalling (= partus) negatief beïnvloeden.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verbetert o.a. de pompwerking van het hart (= positief inotrope werking), verhoogt de bloeddruk (= hypertensieve werking) door vernauwing van de bloedvaten (= vasoconstrictieve werking) en verwijdt de luchtwegen (= bronchospamolyse).

Bijwerkingen

Angina pectoris

Acuut glaucoom (sterk verhoogde oogdruk)

Angst

Bevingen (= tremoren)

Bleekheid

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloedglucose-gehalte, toename (= hyperglykemie)

Hartkloppingen

Hartritme-stoornissen

Hoofdpijn

Rusteloosheid

Weefselafsterving (= weefselnecrose) rond de plaats van injectie

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde, zoals tricyclische, zoals imipramine (= Tofranil®) en MAO-remmers, zoals moclobemide (= Aurorix®)

Bèta-blokkers

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva), bepaalde (o.a. guanethidine en methyldopa = Aldomet®)

Halothaan en vergelijkbare narcose-middelen

Sympathicolytica

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn kan zelf (= auto-injectie) of door een arts worden bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).


Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts en/of in de bijsluiter (bij zelf-inhectie).

Wijk beslist niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Epinefrine Injecties of EpiPen®

Bijzonderheden

Zie Epinefrine Injecties of EpiPen®

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017