Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Polidocanol

Geneesmiddelgroep

Spatader-middelen (= varicoscleroserende middelen)

Samenstelling

Injectievloeistoffen: 5 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml en 30 mg polidocanol per ml (bevatten ook ethanol)

Fabrikant/Leverancier

Ethifarma

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Spataderen (= varices), ter verharding en verschrompeling (= varicosclerosering)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bewegingsgebrek (= immobilisatie), o.a. bedlegerigheid

Bloedstollingverlengende middelen (= anticoagulantia = 'trombosemiddelen' = 'bloedverdunners')

Bloedvaatwand-ontsteking (= flebitis)

Cellulitis

Bloedvat-aandoening ten gevolge van suikerziekte (= diabetische micro-angiopathie)

Huidaandoeningen rondom de spataders

Leverziekten

Nierfunctie-stoornis, ernstige

Onderhuidsbindweefsel-ontsteking (= cellulitis)

Oppervlakkige en met name trombose in de diepere venen

Overgevoeligheid voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelenh

Slagaderafsluiting, stadium III en IV

Vaatvernauwing ten gevolge van (slag)aderverkalking (= atherosclerose)

Vochtophoping (= oedeem) in de benen, die niet met drukverband verdwijnt

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Op grond van de werking kunnen eventuele schadelijke effecten tijdens de zwangerschap niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet toedienen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Bij gebruik van dit middel tijdens de periode van borstvoeding (= lactatie), de borstvoeding 2-3 dagen onderbreken.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verhardt en verschrompelt (= scleroserende werking) oppervlakkig gelegen spataders.

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Duizeligheid

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties, zoals huidbultjes (urticaria) en shock

Plaats van behandeling: pijn, bruinverkleuring van de huid (= hyperpigmentatie), aderwand-ontsteking (= flebitis), weefselafsterving (= necrose), lokale zweren (= ulcera)

Smaak, metaalachtig

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter in van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Aethoxysklerol®

Bijzonderheden

De injectievloeistoffen bevatten 4,2 mg ethanol 96% per 100 g vloeistof.

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017