Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1997

Werkzame stof

Aceclofenac

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers

Samenstelling

Tablet: 100 mg aceclofenac

Fabrikant/Leverancier

UCB Pharma Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Artrose (gewrichtsdegeneratie)

Reumatoïde artritis (gewrichtsreuma)

Ziekte van Bechterew (= spondylitis ankylopoetica)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma-aanvallen of ernstige benauwdheid na eerder gebruik van dit middel, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers, zoals NSAID's

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Leverfunctievermindering (= leverinsufficiënte), indien ernstig

Maag/darm-bloedingen, ook indien eerder gehad

Maag/darm-zweren (= ulcus pepticum), ook indien eerder gehad

Netelroos (= urticaria) na eerder gebruik van dit middel, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers, zoals NSAID's

Neusverkoudheid (= rhinitis) na eerder gebruik van dit middel, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers, zoals NSAID's

Neuspoliepen na eerder gebruik van dit middel, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers, zoals NSAID's

Nierfunctievermindering (= nierinsufficiëntie), indien ernstig

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetase-remmers (= NSAID's)

Zwellingen van huid en/of slijmvliezen (angio-oedeem) na eerder gebruik van dit middel, salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers, zoals NSAID's

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking van dit medicijn kan een schadelijk effect op het ongeboren kind kan niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als bijwerkingen o.a. duizeligheid en in zeldzame gevallen slaperigheid en/of gezichtsstoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandines in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en ontstekingen (= antiflogistische = anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Braken

Diarree

Duizeligheid

Gezichtsstoornissen (zelden)

Hoofdpijn

Huidreacties, o.a. jeuk, huidontsteking en roodheid

Maagdarmklachten

Maagslijmvlies-ontsteking (= gastritis)

Misselijkheid

Mondslijmvlies-ontsteking, zwerende (= stomatitis ulcerosa)

Nierfunctiestoornissen

Slaperigheid (zelden)

Vermoeidheid

Verstopping (obstipatie)

Winderigheid (= flatulentie)

Wisselwerkingen

Bloedstolling-remmende medicijnen (= anti-coagulantia) die via de mond (= oraal) worden ingenomen

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Corticosteroïden (glucocorticosteroïden), die via de mond (= oraal) worden ingenomen

Lithium (= Camcolit®, LitareAital®, Priadel®

Medicijnen met dezelfde werking als dit middel (= prostaglandine-synthetase-remmers, NSAID's)

Methotrexaat (= Emthexate®, Ledertrexate®)

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (= kalium-sparende)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering voor 16 jaar en ouder: 2 x daags, 's morgens en 's avonds, 1 tablet van 100 mg.
Bij lichte tot matige nierfunctiestoornis: 1 x daags 1 tablet van 100 mg.

De tablet(ten) bij voorkeur tijdens de maaltijd met vloeistof innemen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verandert.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle).

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-medicijnen (= UR-geneesmiddelen) die slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Aital®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017