Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Werkzame stof

Magnesiumalginaat, aluminiumhydroxide-magnesiumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, kaliumwaterstofcarbonaat

Samenstelling

Algicon® kauwtabletten: 500 mg magnesiumalginaat, 360 mg aluminiumhydroxide-magnesiumcarbonaat, 320 mg magnesiumcarbonaat, 100 mg kaliumwaterstofcarbonaat per tablet

Algicon® drank (suspensie), fles 500 ml: 50 mg magnesiumalginaat, 28 mg aluminiumhydroxide-magnesiumcarbonaat, 35 mg magnesiumcarbonaat en 15 mg kaliumwaterstofcarbonaat per ml

Fabrikant/Leverancier

Algicon®: Aventis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Zuurbranden( = pyrosis)

Gastro-oesofageale reflux (= terugvloeien van maagsap in de slokdarm)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

De werkzame stoffen gaan over in de moedermelk.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Het alginaat vormt een beschermende gel-laag met een hogere pH (= minder zure!), die op de maaginhoud drijft. Hierdoor wordt het terugvloeien (= reflux) van maagsap in de slokdarm (= oesofagus) onderdrukt. Als toch reflux optreedt, wordt het slokdarm-slijmvlies door de minder zure gel-laag toch beschermt.

De magnesium-, aluminium- en kaliumzouten neutraliseren het maagzuur, waardoor het maagsap minder zuur wordt.

De werkingsduur bedraagt enkele uren.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bewusteloosheid (= coma), na langdurig gebruik van hoge doses

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), na langdurig gebruik van hoge doses,

Boeren (= ructus) door koolzuurontwikkeling in de maag)

Bot-aandoening, bepaalde (= osteomalacie), na langdurig gebruik van hoge doses

Braken

Hartfrequentie, afname (= bradycardie), na langdurig gebruik van hoge doses

Hersendegeneratie (= encefalopathie), na langdurig gebruik van hoge doses

Maagdarmzweer-doorboring (= ulcus-perforatie)

Misselijkheid

Niersteenvorming, na langdurig gebruik van hoge doses

Spierzwakte, na langdurig gebruik van hoge doses

Sufheid (= sedatie), na langdurig gebruik van hoge doses

Wisselwerkingen

Antibiotica, bepaalde (tetracyclinen)

Ciprofloxacine (= Ciproxin®, Ciloxan®)

Digoxine (= Lanoxin®)

IJzerpreparaten

Tetracyclinen

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten goed kauwen en met wat water doorslikken.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Algicon®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen (zie aldaar) optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017