Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Amfotericine B in liposomen

Samenstelling

Ambisome® poeder voor infusievloeistof: 50 mg amfotericine B-(in liposomen)
Het poeder bevat ook suiker (saccharose).

Fabrikant/Leverancier

Ambisome®: Gilead Sciences Int. Ltd.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met schimmels (= mycosen), ernstige

Infecties met parasieten (Kala-azar = viscerale leishmaniasis)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding

Vraag uw arts om informatie over hete geven van borstvoeding na toediening van dit medicijn.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit is een anti-schimmelmiddel (= antimycoticum) dat werkzaam is tegen schimmels (Candida albicans) en parasieten (Leishmania donovani) die gevoelig zijn voor amfotericine B.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties, o.a. verhoogd hartfrequentie (= tachycardie), bloeddrukverhoging (= hypertensie) of bloeddrukdaling (= hypotensie), benauwdheid (bronchospasmen

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Botpijn, acute

Braken

Hoofdpijn

Gewrichtspijn (= artralgie)

Koorts

Misselijkheid

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), tijdelijke

Rillingen

Rugpijn, acute

Spierpijn (= myalgie)

Zwakte, algeheel gevoel van ( asthenie)

Wisselwerkingen

Er zijn van dit medicijn nog geen wisselwerkingen bekend.

Wel moet met dezelfde wisselwerkingen rekening worden gehouden als vermeld bij amfotericine B oraal en parenteraal.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Ambisome®

Bijzonderheden

Het poeder voor infusievloeistof bevat suiker (900 mg saccharose per poeder).

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017