Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1980

Werkzame stof

Amiodaron

Geneesmiddelgroep

Hartritme-normaliserende middelen (= anti-aritmica)

Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 3 ml: 50 mg amiodaron-hydrochloride per ml

Tabletten: 200 mg amiodaron-hydrochloride

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a:

Sandoz BV
RVG 21966
RVG 35093 (injectie)

Apotex Europe BV
RVG 23940=57505

Centrafarm Services BV
RVG 24082=57505

Mylan BV
RVG 24101=57505

Actavis BV
RVG 27609=57505

Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A.
RVG 32850

Ratiopharm Nederand BV
RVG 57505

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hartritmestoornissen (= hart-aritmieën), bepaalde vormen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

AV-block, 2e- of 3e-graads, indien geen pacemaker is ingebracht

Geneesmiddelen die de QT-tijd van de hartprikkel verlengen

Hartblock, bepaalde vorm van (sino-auriculair block)

Hartfrequentie, afname (sinusbradycardie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestandelen en/of voor jood

Schildklieraandoeningen, in het verleden doorgemaakt

Schildklierfunctie-stoornissen

'Sick sinus'-syndroom, indien geen pacemaker is ingebracht

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof komt in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie, concentratie- of gezichtsvemogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen hartritme-stoornissen (= anti-aritmische werking).

Na inname via de mond (= oraal) begint de werking na 2 dagen tot 2 weken.

Na stoppen houdt de werking nog 10-30 dagen aan.

Bijwerkingen

Ademhalingsproblemen (dyspnoe)

Bevingen (extrapiramidale tremor)

Bewegingscoördinatie-stoornissen (ataxie)

Bewegingsstoornissen (motorische stoornissen)

Bloedwaarden, bepaalde veranderingen

Braken

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen), bepaalde

Haaruitval, kaalheid (= alopecia)

Hartblock

Hartfrequentie, afname (= bradycardie), soms ernstige

Hartritmestoornissen, verergering van bestaande ritmestoornissen, vooral bij bestaand hartfalen

Hersengezwellen, schijnbare (= pseudotumor cerebri)

Huidprikkels en/of -ongevoeligheid (perifere neuropathieën)

Huidreacties (rode vlekken, jeuk) na blootstelling aan de zon of radiotherapie (rode vlekken)

Huidverkleuring (leikleurig), na langdurige behandeling

Leverontsteking (= hepatitis) en ?schrompeling (= necrose), na langdurige (= chronische) behandeling

Longafwijkingen

Maagklachten (o.a. misselijk, braken, smaakafwijkingen), voornamelijk na hoge doses

Misselijkheid

Nachtmerries

Schildklieractiviteit, toename (hyperthyreoïdie)

Smaakverandering

Spieraandoeningen (= myopathie)

Wisselwerkingen

Amfotericine B (= Amphocil®, Ambisome®, Fungizone®)

Antidepressiva, tricyclische (o.a. imipramine = Tofranil®)

Bepridil (= Cordium®)

Bèta-blokkers

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia), bepaalde (cumarine-derivaten)

Calcium-antagonisten

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Corticosteroïden, bepaalde

Digoxine (= Lanoxin®)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Flecaïnide (= Tambocor®)

Geneesmiddelen die het bloed-kaliumgehalte verlagen, zoals amfotericine B (=Amphocil®, Ambisome®, Fungizone®) en bepaalde laxeermiddelen (= contactlaxantia), plasmiddelen (= diuretica) en corticosteroïden die via de mond worden ingenomen

Geneesmiddelen die de QT-tijd van de hartprikkel verlengen, zoals astemizol= , bepridil (= Cordium®), kinidine = Cardioquin®), terfenadine (= Triludan®), tricyclische antidepressiva

Kinidine (= Cardioquin®)

Laxeermiddelen, bepaalde (= contactlaxantia)

Procaïnamide (= Pronestyl®)

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde

Terfenadine (= Triludan®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De dosering wordt door de arts ingesteld. Het is zeer belangrijk dat u zich zeer nauwkeurig aan die dosering houdt.

De tabletten tijdens of onmiddellijk na de maaltijd innemen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met uw medicijn(en) tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken problemen met hetgebruik heeft, kunt u die ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017