Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Anistreplase (= APSAC)

Geneesmiddelgroep

Trombolytica (= bloedstolsel-oplossende middelen)

Samenstelling

Eminase® poeders voor injectievloeistof (+ oplosmiddel en wegwerpspuit): 30 Eenheden (= E) anistreplase per injectiepoeder

Fabrikant/Leverancier

Eminase®: Tramedico BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Myocard-infarct (= hart-infarct), binnen 6 uur na het optreden van de verschijnselen (symptomen) daarvan toedienen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Allergische reactie op streptokokken-infectie

Bevalling (= partus), eerste tien dagen na

Bloedingen, aantoonbare (= manifeste) of onlangs gehad (= recente)

Bloedingsneiging, verhoogde (= hemorragische diathese)

Bloedplaatjes, verminderd aantal (= trombopenie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Bloedstollingsstoornissen

Bloedvergiftigingsverschijnselen (= sepsis)

Hart-binnenwand-ontsteking (= endocarditis), door infectie met streptokokken

Hersen-doorbloedingsstoornissen (cerebrovasculair accident) en/of -bloedingen (= intracraniale bloedingen) en/of -beschadigingen, ook indien eerder gehad

Infectie met streptokokken, onlangs

Menstruatie

Netvlies-aandoeningen (= retinopathie) ten gevolge van bloeddrukverhoging (= hypertensie) of suikerziekte (= diabetes mellitus)

Operatie, grote, gedurende de afgelopen 3 maanden

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Streptokinase-toediening, minder dan 3-6 maanden geleden

Streptokokken-infectie

Suikerziekte (= diabetes mellitus)

Verwondingen (= traumata), ernstige, gedurende de afgelopen 3 maanden

Zweren van slokdarm, maag en/of darm (= ulcus pepticum), gedurende de afgelopen 3 maanden

Zwerende dikkedarm-ontsteking (= colitis ulcerosa)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap of kort na abortus of bevalling.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn lost bloedstolsels (= trombus of embolus) op.

De werking duurt ca. 6 uur.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), meestal kortdurend

Blozen ('flushing')

Bloedingen, meestal alleen op de plaats van injectie

Braken

Hartritme-verlaging (= bradycardie)

Koorts

Misselijkheid

Wisselwerkingen

Bloedstolling-remmende middelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen') van het cumarine-type, zoals acenocoumarol (= Sintrom®) en fenprocoumon (= Marcoumar®)

Heparine

Medicijnen die direct of indirect (bijvoorbeeld als bijwerking) de bloedstolling beïnvloeden.

Trombocyten-aggregatie-remmers, zoals abciximab (= Reopro®), acetylsalicylzuur (diverse merknamen), carbasalaat-calcium (= Ascal®), clopidogrel (= Iscover® = Plavix®), dipyridamol (in Asasantin®), eptifibatine (= Integrilin®) en tirofiban (= Aggrastat®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Eminase®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Bloedingen

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017