Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie

2001

Werkzame stof

Leflunomide

Geneesmiddelgroep

Middelen bij chronische gewrichtsontstekingen

Reuma-middelen

Samenstelling

Tabletten, omhulde: 10 mg, 20 mg of 100 mg leflunomide per tablet

Fabrikant/Leverancier

Aventis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Reumatoïde artritis , actieve (= acuut reuma)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Afweer-vermindering (= immuno-deficiëntie), ernstige (zoals bij AIDS)

Beenmergfunctie, ernstige vermindering

Bloedarmoede (= anemie), aangetoonde (= significante)ernstige

Bloedbeeldveranderingen (leukopenie, neutropenie en trombocytopenie)

Eiwitgehalte van bloed, sterk verlaagd (= ernstige hypoproteïnemie)

Leverfunctie-vermindering (= leverinsufficiëntie)

Nefrotisch syndroom

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), matige tot ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan schadelijk zijn tijdens de zwangerschap en schade aan de vrucht veroorzaken (= teratogeen).

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (zwangerschap moet voor gebruik van dit middel worden uitgesloten).

Tijdens gebruik van dit middel door man of vrouw zwangerschap voorkomen .

Na gebruik van dit middel moet 2 jaar wachten met zwanger worden. Bij dringende kinderwens kan de wachttijd worden bekort door middel van een wash-out behandeling met colestyramine of actieve kool.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een psoitieve invl;oed op het verloop van de reumatische ontstekingsreactie.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Angst

Bloedbeeld-afwijkingen, zoals verminderd aantal rode (= anemie) en/of witte bloedcellen (= leukopenie) en/of bloedplaatjes (= trombocytopenie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloed-elektrolytengehalte, afwijkingen, zoals verlaagd kalium (= hypokaliëmie), verlaagd fosfaat (= hypofosfatemie) en verhoogd vetgehalte (= hyperlipidemie)

Bloed-laboratoriumwaarden, veranderingen (leverfunctie-waarden)

Braken

Buikpijn

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderd

Gewichtsverlies, meestal gering

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Huid, droge

Huid, gevoelsstoornissen (= paresthesieën)

Huidreacties (o.a. rode vlekken en bultjes)

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Mondslijmvlies-aandoeningen, zoals aften, ontsteking (= stomatitis) en zweertjes

Peesschede-ontsteking (= tendo-synovitis = tendovaginitis)

Smaakstoornissen

Zwakte, gevoel van (= asthenie)

Wisselwerkingen

Actieve kool (= Norit®)

Alcohol

Cholestyramine (= Questran®)

Geneesmiddelen met dezelfde of een vergelijkbare werking als dit middel

Geneesmiddelen met bijwerkingen op de lever (= hepatotoxisch) of op het bloed (= hematotoxisch)

Geneesmiddelen die in het lichaam worden omgezet door het enzym CYP2C9, zoals fenytoïne(= Diphantoïne®), Epanutin®), tolbutamide (= Rastinon®) en warfarine

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten heel innemen met tenminste een heel glas water.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering) kunnen de bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle).

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Arava
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017