Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

RVG 114512
RVG 114514-9

Werkzame stof

Levodopa, carbidopa en entacapon

Geneesmiddelgroepen

Parkinson-middelen

Samenstelling

Tabletten 50/12,5/200, 100/25/200, 150/37,5/200, 75/18,75/200, 125/31,25/200, 175/43,75/200 en 200/50/200 mg levodopa/cardbidopa/entacapon per tablet

Fabrikant/Leverancier

Actavis Group PTC ehf

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Parkinson (parkinsonisme), met uitzondering van parkinsonisme als bijwerking van medicijngebruik

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Antidepressiva, bepaalde (MAO-remmers)

Bijniertumor

Glaucoom, nauwehoek-

Lever-aandoeningen

Neuroleptica-syndoorm, kwaadaardig (= MNS), ook indien eerder last van gehad

Lever-aandoeningen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Rhabdomyolyse, niet traumatisch (zeldzame spier-aandoening)

Informeer uw arts bij (o.a.)

- astma
- behoefte om te stoppen met het gebruik van dit medicijn
- bloedrukverlagers, gebruik van
- depressiviteit, zelfmoordgedachten, afwijkend gedrag
- hart-aandoening, oa.. hart-aanval
- lever-aandoening
- long-aandoening
- maagzweer
- mentale aandoening, ernstige (ook indien eerder)
- nier-, lever- of hormoon-gerelateerde aandoening
- ongecontroleerde beweginge na gebruik van dit medicijn
- openhoek-glaucoom, chronisch
- slaapneigingen of -aanvallen
- na gebruik van dit medicijn: stijve spieren, bevingen (tremoren), heftig schokken, opwinding, verwarring, koorts, snelle pols, grote bloeddruk-schommelingen (waarschuw in die gevallen onmiddellijk uw arts)
- stuipen
- vaat-aandoening

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. een licht gevoel in het hoofd of duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Levodopa verhoogt waarschijnlijk de dopamine-concentratie in de hersen, waardoor de dopamine-receptoren sterker worden gestimuleerd. Hierdoor nemen bepaalde verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals verminderde beweeglijkheid (= hypokinesie), spierstijfheid en bevingen (=tremoren), af.

Carbidopa en entacapon versterken de werking van dit levodopa.

Dit medicijn remt ook de productie van moedermelk.

Bijwerkingen

Meest voorkomende (o.a.)

- mentale veranderingen(o.a. geheugenproblemen, depressie mogelijk met zelfmoordgedachten, paranoïde en psychotische verschijnselen
- misselijkheid
- ongecontroleerde bewegingen
- urine, rood-bruin (onschadelijk)

Minder vaak voorkomend (o.a.)

- ader-ontsteking in benen
- bloedbeeld-veranderingen
- bloeddrukverhoging (= hypertensie)
- bloedingen
- buikpijn
- diarree
- dromen, vervelende
- duizeligheid
- eetlustverlies
- flauwvallen
- hallucinaties
- hartslag/hartritme, onregelmatig
- infecties
- kortademigheid
- licht gevoel in het hoofd
- maagdarm-bloedingen
- maagdarm-zweren
- overgeven
- Parkinson-verschijnselen, verergering
- pijn op de borst
- slaapproblemen
- slaperigheid
- spierkrampen
- stuipen
- tintelend/doof gevoel
- vallen, vaker
- vermoeidheid
- verstopping (= obstipatie)
- verwarring
- zweten

Zelzaam/zeer zeldzaam (o.a.)

- gewichtstoename of - verlies
- gezichtsstoornissen
- jeuk
- huiduitslag
- opwinding (= agitatie)

Wisselwerkingen

Versterking van de werking van (o.a.)

- adrenaline
- alfa-methyldopa
- antidepressiva
- apomorfine
- dobutaminde
- dopamine
- isoprenaline
- noradrenaline
- rimiterol

Afzwakking van de werking van (o.a.)

- dopamine-blokkers (= dopamine-antagonisten (voor behandeling van mentale aandoeningen, misselijkheid of overgeven)
- fenytoïne (= Hydantoïne®, Epanutin®)
- papaverine

Voedsel (o.a.)

- eiwitrijk voedsel (o.a. vlees, vis, melkproducten, zaden, noten)

Overige (o.a.)

IJzer-bevattende middelen (niet gelijktijdig innemen)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten kunnen met en zonder voedsel worden ingenomen.

Tablet vergeten:
- volgende tablet meer dan 1 uur later: neem vergeten tablet alsnog in als daarna moet worden ingenomen
- volgende tablet minder dan 1 uur later: neem vergeten tablet alsnog in en wacht 1 uur voor dat u de volgende tablet inneemt. Hou u daarna aan het normale inname-schema.
- neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u ook de apotheker om advies vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn wordt volledig vergoed (juli 2004).

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017