Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Riamet®: 2001

Werkzame stof

Artemether en lumefantrine

Geneesmiddelgroep

Middelen bij malaria-aanvallen

Samenstelling

Riamet® tabletten: 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine

Hulpstoffen: zie bijsluiter in de verpakking

Fabrikant/Leverancier

Riamet®: Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Malaria door infectie met Plasmodium falciparum malaria; behandeling van acute malaria zonder complicaties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartaandoeningen (al of niet aangeboren), inclusief verlengd QT-interval

Malaria, gecompliceerde

Plostelinge dood, indien voorkomend in de familie

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel en de eerste week na stoppen met het gebruik geen bortvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn doodt malaria-parasieten (= schizonticide werking)

Bijwerkingen

Braken

Buikpijn

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, vermindxerde (= anorexie)

Hartfunctie-stoornis (verlengd QT-interval)

Hartkloppingen

Hoest

Hoofdpijn

Huiduitslag

Jeuk (= pruritis)

Misselijkheid

Slaapstoornissen

Spierpijn (= myalgie)

Vermoeidheid

Zwakte (= asthenie)

Wisselwerkingen

Antimalaria middelen, andere dan dit middel

Medicijnen die het enzym CYP3A4 remmen, zoals o.a. claritromycine (= Klacid®), erytromicyne (= Eryc®), Erythrocine®), itraconazol (= Sporanox®), Trisporal®), ketoconazol ( Nizoral), miconazol = Daktarin®, HIV-protease-remmers (o.a. indinavir = Crixivan®, ritonavir = Norvir® en saquinavir = Fortovase®) = Invirase®, cimetidine (= Tagamet®) en grapefruitsap.

Medicijnen die door het enzym CYP2D6 worden omgezet, zoals o.a. amitriptyline = Sarotex®, Tryptizol®), clomipramine (= Anafranil®), fleacïnide (= Tambocor®), imipramine (= Tofranil®) en metoprolol (= Lopresor® = Selokeen®)

Medicijnen die het QT-interval van het elektrocardiogram verlengen, zoals o.a. klasse IA en klasse III anti-aritmica, antidepressiva, macrolide antibiotica (o.a. claritromycine (= Klacid®), erytromicyne (= Eryc®, Erytrocin®), fluorochinolonen, imidazol en triazol antischimmelmiddelen, niet slaapverwekkende anti-histmainica (o.a. tefenadine = Triludan® en astemizol, cisapride (= Prepulsid®),halofantrine (= Halfan®) en kinidine (= Cardioquin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 6 x 4 tabletten (na resp. 8, 24, 36, 48 en 60 uur)

De tabletten bij voorkeur innemen met voedsel. Hierdoor wordt de opname en werking verbetert.

Na braken binnen 1 uur een extra dosis innemen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook niet korter dan is voorgeschreven. Het is dus belangrijk dat u de kuur afmaakt .

Als u te veel (= overdosering) van dit middel gebruikt, neemt de kans op bijwerkingen en vergiftigingsverschijnselen (= toxische verschijnselen) toe.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Riamet®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017