Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Atosiban

Geneesmiddelgroep

Baarmoeder-ontspannende middelen (= uterus-spasmolytica)

Samenstelling

Injectievloeistof, flacon 0,9 ml: 6,75 mg atosiban-acetaat per ml

Fabrikant/Leverancier

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
EU/1/13/852/001

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Dreigende abortus (= miskraam, vroeggeboorte)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Baarmoeder-infecties (= intra-uteriene infecties) of vermoeden daarvan

Bloedingen uit de baarmoeder (= uteriene bloedingen) voorafgaande aand e bevalling

Doorbreken van de vruchtvliezen na de 30e week van de zwangerschap

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Placenta die de baarmoedermond overdekt (= placenta praevia) of gedeeltelijk afgescheurd is (= placenta abruptio)

Slechte conditie van moeder en/of vrucht, waardoor voortzetting van de zwangerschap gevaarlijk is

Stuipen (eclampsie) of bij verschijnselen, zoals hoofdpijn, gezichtsstoornissen en maagklachten, die daaraan voorafgaan (= pre-eclampsie)

Vertraagde groei en/of abnormale hartslag van de ongeboren vrucht (= foetus)

Vruchtdood, voorafgaande aan de bevalling (= foetale dood)

Zwangerschap korter dan 24 vooledige weken of langer dan 33 volledige weken.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken vóór de 24e week en ná de 33e volle week van de zangerschap .

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn voorkomt samentrekking (= contractie) van de baarmoederwand. Hierdoor wordt voortijdige (= prmeature) weeën-activiteit zodanig geremd dat de baarmoeder weer rustig wordt.

Bijwerkingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Braken

Duizeligheid

Hartfrequentie, toename (= tachycardie), bij de moeder (= maternaal)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Injectieplaats, reacties

Jeuk

Misselijkheid

Opvliegers

Slapeloosheid

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw eventuele angsten voorafgaande aan het gebruik van dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van dit medicijn.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017