Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie

2003

Werkzame stof

Interferon beta-1a

Geneesmiddelgroep

Multipele sclerose-middelen (= MS-middelen)


Interferonen

Samenstelling

Voorgevulde jectiespuiten (+ injectienaal), 0,5 ml: 30 microgram interferon beta-1a per 0,5 ml injectie-oplossing

Wegwerpspuit, 0,5 ml: 30 microgram interferon beta-1a

Fabrikant/Leverancier

Biogen Idec BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Terugkerende (= recidiverende) multipele sclerose (= MS)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Depressie, ernstige vormen van (o.a. zelfmoord-neigingen)

Epilepsie, indien niet goed onder controle

Overgevoeligheid of allergie voor één of meer van de bestanddelen van dit medicijn

Zwangerschap en geplande zwangerschap

Let op!

Meld bij bezoek aan (huis)arts, polikliniek, ziekenhuis of laboratorium dat u dit medicijn gebruikt.

Informeer uw (huis)arts als u last heeft (gehad) van epileptische aanvallen of hart-problemen.

Neem contact op met uw (huis)arts als u ernstig gedeprimeerd raakt of zelfmoord-neigingen krijgt.

Gebruik van dit medicijn wordt afgeraden bij patiënten jonger dan 16 jaar (tenzij de arts anders oordeelt).

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap of bij kinderwens.

Tijdens gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkómen door het nemen van effectieve, zwangerschapvoorkómende (= anticonceptieve) maatregelen.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen bepaalde virussen (= antivirale werking) en kan een een gunstige invloed hebben op het immuunsysteem (= immuno-modulerende eigenschappen). Hierdoor kan het de verergering (= progressie) van multipele sclerose (= MS) vertragen.

Bijwerkingen

Allergische reacties, ernstige (zelden; neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw arts)

Braken

Diarree

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Flauwvallen

Gewichtstoename

Gewichtsverlies

Gewrichtspijn (= artralgie)

Haaruitval (= alopecia)

Hartkloppingen

Hartslag, versneld

Hoofdpijn, vooral aan het begin van de behandeling

Huiduitslag met bultjes en jeuk

Injectieplaats: ontsteking, pijn, overgevoeligheidsreacties

Koorts, vooral aan het begin van de behandeling

Kortademigheid

Koude rillingen, vooral aan het begin van de behandeling

Lever-ontsteking (= hepatitis)

Menstruatie-stoornissen

Misselijkheid

Opvliegingen

Pijn op de borst

Slaapproblemen

Slapheid, vooral aan het begin van de behandeling

Spasticiteit (zelden; neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw arts)

Spierpijn

Spierzwakte (zelden; neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw arts)

Tintelingen en 'doofgevoel'

Vermoeidheid,vooral aan het begin van de behandeling

Zenuwachtigheid (= nervositeit)

Let op!

Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts als u last heeft van een van bovenstaande bijwerkingen of iets ongewoons bemerkt tijdens de behandeling met dit medicijn.

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen met andere medicijnen, voedsel of drank te verwachten.

Hoe te gebruiken?

Zie de gebruiksaanwijzing op het etiket en in de bijsluiter van de verpakking. In de bijsluiter vindt u een uitvoerige instructie van het gebruik.

Gebruikelijke dosering: 1 x per week 1 injectie van 0,5 ml in een spier (= intra-musculair = IM).

Injecteer bijvoorkeur steeds op dezelfde dag op hetzelfde tijdstip.

Belangrijk

Neem contact op met uw (huis)arts of apotheker als u niet (meer) weet hoe u dit medicijn moet gebruiken of twijfelt aan de juistheid van de wijze waarop u het gebruikt.

Hoe te bewaren?

In de koelkast bij 2-8oC (dus niet in of dicht bij het vriesvak!)

Gebruik dit medicijn niet als de spuit gebroken is, het verzegelde plastic bakje beschadigd of geopend is en/of de injectievloeistof verkleurd is of als er deeltjes in zweven.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Avonex®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Bijsluiters

Avonex eu
Avonex
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017