Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Barnidipine

Geneesmiddelgroep

Calcium-antagonisten

Samenstelling

Cyress® capsules, met gereguleerde afgifte: 10 mg of 20 mg barnidipine-hydrochloride per capsule

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Euro Registratie Collectief B.V.
RVG 101061//20554
RVG 101062//20555

Dr. Fisher Farma B.V.
RVG 112272//20554
RVG 114775//20554
RVG 114776//20555

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Lichte tot matige bloeddrukverhoging (= hypertensie) zonder bekende oorzaak (= essentiële hypertensie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Angina pectoris (= hartkramp), instabiele

Hartfalen, wanneer onbehandeld

Hartinfarct (= myocardinfarct), indien minder dan 1 maande geleden

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of andere calciumantagonisten van dit type (= dihydropyridine-verbindingen).

Vernauwing van het uitstroomkanaal van de linker hartkamer (= aorta-stenose)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en evenwichtsstoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn (1) bevordert de bloeddoorstroming en daarmee de zuurstofvoorziening van het hart en andere lichaamsweefsels en (2) vermindert de zuurstofbehoefte van het hart.

De werkingsduur bedraagt ca. 24 uur.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Angina pectoris (= hartkramp): toename van de klachten van reeds bestaande angina pectoris

Duizeligheid

Evenwichtsstoornissen (vertigo)

Hartkloppingen

Hoofdpijn

Huidreacties

Pijn rond het hart (= precordiale pijn)

Roodheid in het gezicht (= flush)

Tandvleeswoekering (-hyperplasie)

Vochtophoping (= oedeem), vooral in de enkels

Wisselwerkingen

Bloeddrukverlagende middelen (= anti-hypertensiva), andere dan dit middel

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Cimetidine (= Tagamet®)

Medicijnen die de lever-enzymfunctie remmen, zoals bepaalde AIDS-remmers (HIV-protease-remmers), claritromycine (= Klacid®), diltiazem (= Diloc®, Surazem®, Tiadil®, Tildiem®, erytromicyne (= Eryc®, Erytrocine®), fluoxetine (= Prozac®), itraconazol (= Trisporal® en ketoconazol (= Nizoral®)

Medicijnen die de lever-enzymfunctie bevorderen, zoals carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®), fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®) en rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter van Cyress®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.)

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017