Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Benzylpenicilline

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: smal spectrum penicillinen

Samenstelling

Poeders voor injectievloeistof: 1 miljoen of 10 miljoen IE (= Internationale Eenheden) benzylpenicilline
De flacons bevatten tevens natrium.

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor benzylpenicilline

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare antibiotica (penicillinen)

Voorzichtig zijn bij overgevoeligheid voor antibiotica van het type cefalosporinen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor de vrucht volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk. Als gevolg daarvan kan de zuigeling overgevoelig worden (= sensibilisatie) voor de werkzame stof.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toedienen van hoge doseringen als mogelijke bijwerking o.a. slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen bacteriën die gevoelig zijn voor benzylpenicilline.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Bijwerkingen

Bloedbeeldveranderingen, bij hoge doseringen

Bloedstollingsstoornissen

Electrolyten- en waterhuishouding, stoornissen (vooral bij bepaalde hartaandoeningen).

Jarisch-Herxheimer-reactie (o.a. koorts, rillingen, spierpijn, hoofdpijn, zere keel en verhoogde hartfrequentie), bij de behandeling van syfilis

Zenuwreacties (= neurotoxische reacties), o.a. spierschokken (convulsies)

Nierontsteking (interstitiële nefritis), bij hoge doseringen

Overgevoeligheidsreacties, o.a. huiduitslag en (zelden) shockreactie (= anafylactische shock)

Slaperigheid (na hoge doseringen)

Wisselwerkingen

Acetylsalicylzuur (bij hoge doses)

Aminoglycoside-antibiotica (o.a. gentamycine = Garacol® = Garamycine® = Septopal® en tobramycine = Obracin®)

Andere antibiotica met een bacteriegroei-remmende (= bacteriostatische) werking (o.a. tetracycline, macroliden en chlooramfenicol)

Chlooramfenicol (= Globenicol®)

Indometacine (o.a. Indocid®

Macrolide-antibiotica (o.a. erytromycine = Eryc® = Erythrocine® en claritromycine = Klacid®)

Probenecide

Sulfinpyrazon

Tetracyclinen (o.a. tetracycline en doxycycline = Doxy-Disp® = Dumoxin® = Vibramycine®)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Vertel uw arts voor toediening van dit medicijn of u overgevoelig of allergische bent voor penicilline- of cefalosporine-antibiotica.

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Benzylpenicilline Injecties

Bijzonderheden

De injectieflacons bevatten tevens natrium.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017