Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/12/812

Werkzame stof

Bexsero® bevat vier verschillende componenten van het oppervlak van de bacterie Neisseria meningitidis groep B.
Deze bacterie kan ernstige en soms levensbedreigende infecties veroorzaken, zoals meningitis (ontsteking van de vliezen van de
hersenen en het ruggenmerg) en sepsis (bloedvergiftiging).

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

-Recombinant Neisseria meningitidis groep B NHBA-fusie-eiwit: 50 microgram
-Recombinant Neisseria meningitidis groep B NadA-eiwit: 50 microgram
-Recombinant Neisseria meningitidis groep B fHbp-fusie-eiwit: 50 microgram
Buitenmembraanvesikels (BMV) van Neisseria meningitidis groep B-stam
NZ98/254, gemeten als hoeveelheid totaal eiwit dat PorA P1.4 bevat: 25 microgram

Fabrikant/Leverancier

Novartis BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hersenvlies-ontsteking (= meningitis) door Neisseria meningitidis type B, voorkómen van (= preventie).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor tetanus-toxoïd en/of difterie-toxine

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de zwangerschap goed vast te stellen.

Dit vaccin niet toepassen de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Na toediening van dit vaccin geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit vaccin heeft voor zover bekend bij toepassing volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin bevat stimuleert de aanmaak van natuurlijke antistoffen tegen Neisseria meningitidis type B.

De duur van de beschermende werking is onbekend.

Bijwerkingen

Zuigelingen en kinderen (tot en met 10 jaar)

- Koorts (≥38°C)
- Verlies van eetlust
- Gevoeligheid of ongemak op de injectieplaats (inclusief ernstige injectieplaatsgevoeligheid die
leidt tot huilen als de geïnjecteerde ledemaat wordt bewogen)
- Huiduitslag (soms na booster)
- Slaperigheid
- Zich geïrriteerd voelen
- Ongewoon huilen
- Braken
- Diarree

Jongeren (11 jaar en ouder) en volwassenen

- Pijn op de injectieplaats die leidt tot onvermogen om normale dagelijkse activiteiten uit te
voeren
- Pijnlijke spieren en gewrichten
- Misselijkheid
- Algeheel gevoel van onwelbevinden
- Hoofdpijn

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij toepassing volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Bexsero® (0,5 ml) wordt aan u of uw kind toegediend door een arts of verpleegkundige. Het vaccin wordt geïnjecteerd in een spier, meestal de dij bij zuigelingen of de bovenarm bij kinderen, jongeren
en volwassenen.

Het is belangrijk dat u de instructies van uw arts of verpleegkundige opvolgt zodat u of uw kind alle injecties van de vaccinatiereeks toegediend krijgen.

Hoe te bewaren?

Dit vaccin buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de koelkast (2 ? 8 graden Celsius). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit vaccin niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ´EXP´.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat tevens tetanustoxoïd en aluminiumhydroxide.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017