Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 32575

Werkzame stof

Urofollitropine

Geneesmiddelgroep

Hypofyse-voorkwab-hormonen

Samenstelling

75 I.E., poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Fabrikant/Leverancier

Ferring BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Onvruchtbaarheid bij de vrouw (= infertiliteit)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ovarium-vergrotingen of -kysten, bepaalde vormen van

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer vande bestanddelen

Tumoren van de eierstok (= ovarium-carcinoom), borst (= mammacarcinoom), baarmoeder (= uterus-carcinoom), hypofyse (= -adenoom) of hypothalamus (= -adenoom)

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel wordt gebruikt om zwangerschap mogelijk te maken.

Borstvoeding

De werkzame stof kan worden uitgescheiden in de moedermelk.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.


Hoe werkt het?

Dit hormoon is een biotechnisch vervaardigd hormoon dat o.a. de rijping en afgifte van rijpe eicellen stimuleert (= follikel stimulerend hormoon = FSH).

Dit hormoon stimuleert ook de afgifte van vrouwelijke geslachtshormonen (= gonadale steroïd-productie).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Injectieplaats, jeuk, roodheid, zwelling, blauwe plek, zwelling, pijn (vooral de eerste dagen na injectie)

Bloedverdikking (= hemoconcentratie)

Braken

Buikpijn

Diarree

Misselijkheid (= nausea)

Vochtophoping

Opgezet gevoel

Trombusvorming en embolie (= trombo-embolische complicaties)

Wisselwerkingen

Clomifeen (= Clomid®, Serophene®)

GnRH-agonisten (= bepaalde hypothalamus-hormonen, zoals gonadoreline)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en de zorgverzekeraar.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar)..

Bijsluiters

Bravelle
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017