Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Buspiron

Samenstelling

Tablet: 10 mg buspiron

Fabrikant/Leverancier

Bristol-Myers Squibb BV (BMS)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Angst (= ziekelijke angst en spanning), behandeling van de klachten

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en wazig zien en coördinatie-stoornissen veroorzaken .
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit middel heeft een angstdempende (= anxiolytische) werking.

De werking begint na 1-2 weken.

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bevingen (tremoren)

Depressie

Droge mond

Droomstoornissen

Duizeligheid

Gewrichtspijn (= artralgie)

Gezichtsstoornissen (wazig zien)

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hoofd, licht gevoel in

Hoofdpijn

Huid, rode vlekken (rash)

Klamheid

Nervositeit

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Neusverstopping

Oorsuizen (= tinnitis)

Opwinding

Pijn op de borst, niet specifieke

Spierpijn (= myalgie)

Stemming, sombere (dysforie)

Vermoeidheid

Verwardheid

Voelstoornissen (= paresthesieën)

Zweten

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde (= MAO-remmers)

Geneesmiddelen die de werking van bepaalde lever-enzymen remmen, zoals itraconazol (= Trisporal®) en erytromycine (= Eryc®, Erytrocine®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen of een andere dosering nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Dit medicijn neemt de oorzaak van uw angststoornis niet weg. Het is slechts bedoeld als een tijdelijke oplossing.

Overleg met uw arts of u in aanmerking komt voor aanvullende therapie , zoals ondersteunende gesprekken, psychotherapie of andere professionele begeleiding. De oorzaak van de angststoornis kan dan eventueel worden opgespoord en weggenomen of u leert hoe u het beste met uw angsten om kunt gaan.

Om afhankelijkheid van dit medicijn te voork¢men, moet u het zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts gebruiken. Om die reden mag dit medicijn niet langer dan enkele weken tot maanden worden gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts en/of eventuele begeleider.

Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik , heeft, kunt u die gerust bespreken met uw arts of apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Buspar®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Pupilvernauwing (miosis), sufheid (sedatie), sombere stemming (dysforie),braken

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017