Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Werkzame stof

Butylscopolamine

Geneesmiddelgroep

Gladdespier-verslappers (= para-sympathico-lytica)

Samenstelling

Buscopan® dragees: 10 mg butylscopolamine

Buscopan® zetpillen voor kinderen: 7,5 mg butylscopolamine

Buscopan® zetpillen voor volwassenen: 10 mg butylscopolamine

Fabrikant/Leverancier

Buscopan®: Boehringer Ingelheim BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Maagdarm-krampen (= spasmen van maag of darm)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedingen

Dikke darmontsteking, zwerende (= colitis ulcerosa)

Dikke darmverwijding (= megacolon) bij colitis ulcerosa

Hartfrequentie, toename (= tachycardie) door hartfalen of verhoogde schildklierproductie (= hyperthyreoïdie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Vernauwingen, verstoppingen (= obstructie) of verlammingen (= ileus) van het maagdarmkanaal, urinewegen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven of dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vermindert de spierspanning (= tonus) van de gladde spieren van o.a. het maagdarmkanaal.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Bijwerkingen

Blozen

Braken

Droge mond en/of keel

Duizeligheid

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hoofdpijn

Impotentie

Kloppingen (= palpitaties)

Melkproductie (= lactatie), verminderd

Nervositeit

Plasproblemen (= mictiestoornissen)

Pupilverwijding

Misselijkheid

Opwinding, met name bij ouderen

Overgevoeligheidsreacties

Slaperigheid

Smaakverlies

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid, (cognitieve stoornissen), met name bij ouderen

Wazig zien

Zwakheid, gevoel van

Zweten, verminderd

Wisselwerkingen

Amantadine

Antidepressiva, bepaalde (tricyclische antidepressiva)

Antihistaminica, bepaalde

Fenothiazine

Parasympathicolytica (o.a. hyoscyamine = Egacene®, mebeverine = Duspatal®, papaverine)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Dragees heel innemen met water.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift op het etiket of in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Buscopan®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017