Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/06/362/001-4

Werkzame stof
Samenstelling

Oplossing voor injectie 0,25 mg/ml; Conserveermiddel: m-cresol.

Voorgevulde pen: per dosis: 5 microg in 20 microl, 10 microg in 40 microl. Conserveermiddel: m-cresol.

Fabrikant/Leverancier

Eli Lilly Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Type 2-diabetes, (= niet-insuline afhankelijke diabetes mellitus), wanneer met dieet, lichaamsbeweging en/of gewichtsverlies onvoldoende resultaat is bereikt.

In combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat, indien met maximaal te verdragen doseringen van deze orale middelen geen adequate glykemische controle wordt bereikt.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen bortsvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Wanneer Byetta® wordt gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat moet patiënten worden geadviseerd voorzorgen te nemen om hypoglykemie tijdens het besturen van voertuigen/deelname aan het verkeer en het gebruik van machines te voorkomen.

Hoe werkt het?

Incretine-mimeticum.
De aminozuurvolgorde overlapt gedeeltelijk die van de glucagonachtige peptide-1 (GLP-1). In vitro bindt exenatide zich aan de humane GLP-1-receptor en activeert deze. Exenatide verhoogt de secretie van insuline door beta-cellen op een glucoseafhankelijke basis en onderdrukt de glucagonafgifte. Lagere glucagonconcentraties leiden tot verminderde hepatische glucoseafgifte. De normale glucagonrespons en andere hormonale reacties op hypoglykemie worden niet verminderd.

Bijwerkingen

Bloedglucosegehalte, te laag (= hypoglykemie)

Braken, misselijkheid, diarree

Verminderde eetlust

Hoofdpijn

Duizeligheid

Buikpijn

Smaakstoornissen

Verstopping (= obstipatie)

Winderigheid (flatulentie)

Wisselwerkingen

Het vertragende effect van Byetta® op de maaglediging kan de mate en snelheid van de absorptie van oraal toegediende geneesmiddelen verminderen.

Anticonceptiva, orale ('de pil')

Lipidenprofielen (cholesterol, triglyceriden) dienen regelmatig gecontroleerd te worden.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Als toevoeging aan een behandeling met metformine en/of een sulfonylureumderivaat: begindosering: 5 microg s.c. tweemaal per dag gedurende minstens 1 maand. Vervolgens zonodig verhogen tot max. 10 microg tweemaal per dag.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt, d.w.z. nauwkeurig volgens voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering) loopt u het risico dat het glucosegehalte in het bloed (= bloedglucosewaarde) te hoog (= hyperglykemie) wordt.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat -vooral wanneer u weinig eet- leiden tot een te lage bloedglucosewaarde (= hypoglykemie), met als mogelijk gevolg een 'hypo' (o.a. zweten, duizeligheid en bewusteloosheid).

Vraag uw arts om uitleg als u niet meer precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

De behandeling van suiker- of glucoseziekte (= diabetes) heeft als belangrijkste doel: normalisering van de bloedglucosewaarde , d.w.z. deze binnen normale grenzen (= 4-8 mmol glucose per liter bloed) te houden.

De behandeling van diabetes met dit medicijn gaat vrijwel altijd samen met voedings- en bewegingsvoorschriften . Het belangrijkste doel daarvan is afname van het lichaamsgewicht. Wanneer u zich niet voldoende houdt aan deze voorschriften, is de kans op de behandeling vaak veel minder succesvol.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het dieet en/of het gebruik van de dit medicijn met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met de resultaten van de behandeling.

Vraag uw arts of apotheker opnieuw om uitleg als u niet meer precies weet hoe u dit medicijn moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten. Doe dat ook als u problemen heeft met de voedings- en bewegingsvoorschriften.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Klachten en verschijnselen van een overdosis kunnen onder meer zijn ernstige misselijkheid, ernstig braken en snel dalende bloedglucoseconcentraties.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017