Met of zonder recept

Dit middel is ook zonder recept verkrijgbaar (= NR-geneesmiddel) bij apotheek of drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 13261
RVG 16366

Werkzame stof

Calciumcarbonaat

Geneesmiddelgroep

Calcium-preparaten

Samenstelling

Bruistabletten: 500 mg calcium ('500') en 1000 mg calcium ('1000') (bevatten ook citroenzuur)

Fabrikant/Leverancier

Procter & Gamble

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 109214//13261

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Calcium-tekort voorkómen (= profylaxe) of behandeling

Osteoporose (= 'botontkalking'), als supplement

Algemeen

Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorg-medicijn niet of onvoldoende helpt tegen de klachten die u heeft.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bedlegerigheid, langdurige (= immobilisatie)

Calciumgehalte van het bloed, verhoogd (= hypercalciëmie)

Calciumgehalte van de urine, verhoogd (= hypercalciurie), indien ernstig

Galactose in het bloed (= galactosemie)

Nierfunctie-vermindering (= nier-insufficiëntie), ernstige

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Vraag altijd eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit zelfzorg-medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Calcium speelt o.a. een belangrijke rol bij de botvorming, spierfunctie, celfunctie en de voortgeleiding en overdracht van zenuwprikkels.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Bijwerkingen

Calciumgehalte van het bloed, verhoogd (= hypercalciëmie), met name na langdurig gebruik en gelijktijdig gebruik van vitamine D

Maagdarm-irritatie

Maagzuur in de slokdarm (= reflux)

Oprispingen

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie)

Schildklierhormoon-productie, verminderde (= hypothyreoïdie)

Verstopping (= obstipatie)

Winderigheid (= flatulentie)

Zuurgraad (= pH) van het bloed, verhoogd (= alkalose), met name na langdurig gebruik en gelijktijdig gebruik van vitamine D

Algemeen

Bijwerkingen treden niet per se op. Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking (= interactie) van dit medicijn met een ander medicijn of met voedsel of (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen is gewoonlijk groter bij hogere doseringen . Neem daarom niet meer van dit middel dan wordt aanbevolen in de bijsluiter.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal bekende bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Antibiotica, bepaalde (o.a. chinolonen en tetracyclines): Cacit® Tabletten ten minste 3 uur vóór of 3 uur ná gebruik daarvan innemen

Bifosfonaten: Cacit® Tabletten ten minste 3 uur vóór of 3 uur ná gebruik daarvan innemen

Estramustine: Cacit® Tabletten ten minste 3 uur vóór of 3 uur ná gebruik daarvan innemen

Fluoriden: Cacit® Tabletten ten minste 3 uur vóór of 3 uur ná gebruik daarvan innemen

Hartglycosiden (o.a. digoxine = Lanoxin®)

Parathyreoïd-hormoon

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (thiazide-diuretica)

Verapamil (= Geangin®, Isoptin®)

Vitamine D (ergocalciferol: Vitintra® en colecalciferol: Cad®, Davitamon A-D Fluor®, Devaron®, Neo-Dohyfral®, Vitamine D Druppels FNA)

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen (= interacties) van dit zelfzorg-medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en zo nodig de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De bruistablet voor gebruik oplossen in ruim water (geen melk!).

Algemeen

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. U moet zich daarom altijd nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter houden.

Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar daarom ook zelfzorg-medicijnen altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste zelfzorg-medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit zelfzorg-medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige zelfzorg-medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt. Gebruik daarom niet minder medicijn dan wordt voorgeschreven door de dokter of aanbevolen in de bijsluiter.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer medicijn dan wordt voorgeschreven door de dokter of aanbevolen in de bijsluiter.

Vraag uw apotheker of drogist om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

U moet recept-medicijnen bij voorkeur niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) leiden.

Vraag uw arts of apotheker eerst advies wanneer u naast de medicijnen die u op recept in de apotheek heeft gekregen ook nog zelfzorg-medicijnen wil gaan gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u geen vertrouwen in bepaalde medicijnen heeft, kunt u beteer eerst advies vragen aan uw arts, apotheker of drogist.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk nooit af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt.

Overleg eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Cacit® Tabletten

Algemeen

U kunt altijd uw apotheker of drogist om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.

Bijzonderheden

De bruistabletten bevatten ook citroenzuur.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017