Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 25692
RVG 27508
RVG 101127
RVG 38801
RVG 105832-3

Werkzame stof

Colecalciferol (= vitamine D3) en calciumcarbonaat

Geneesmiddelgroep

Calcium-regulerende middelen

Vitaminen

Samenstelling

Kauwtabletten: 400 Internationale Eenheden (= IE) colecalciferol (= vitamine D3) en 500 mg calcium per tablet (ook met muntsmaak)

Kauwtabletten: 800 Internationale Eenheden (= IE) colecalciferol (= vitamine D3) en 1000 mg calcium per tablet

Bruistabletten: 880 Internationale Eenheden (= IE) colecalciferol (= vitamine D3) en 1000 mg calcium per tablet

Kauwtabletten: 800 Internationale Eenheden (= IE) colecalciferol (= vitamine D3) en 500 mg calcium per tablet.
Ook met sinasappelsmaak.

Fabrikant/Leverancier

Nycomed B.V.

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 27908//25692
RVG 110321//101127

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 28348//25692
RVG 32133//25692
RVG 106949//101127
RVG 112389//25692
RVG 112388//105832
RVG 112395//101127
RVG 112394//101127

EU-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 30973//25692
RVG 31042//25692

Delphi Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 33066//25692

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 112876//101127
RVG 112875//105832

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Gecombineerd calcium-tekort en vitamine D-tekort bij ouderen, bij een verhoogd risico daarop en/of aanvullende behandeling bij 'botontkalking' (= osteoporose)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Calciumgehalte van het bloed, verhoogd (= hypercalciëmie)

Calciumgehalte van de urine, verhoogd (= hypercalciurie)

Nierfunctie-vermindering (= nier-insufficiëntie), ernstige

Nierstenen (= nefrolithiase)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Sarcoïdose

Zwangerschap en borstvoeding

De lage dosering van dit middel ('500/440') kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt. Daarbij mag de totale dagelijkse inname van calcium maximaal 1500 mg bedragen en van vitamine D3 maximaal 600 Internationale Eenheden .

Borstvoeding

Voor zover bekend kan dit middel tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens het voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Calcium is van belang voor de botvorming en speelt daarnaast een belangrijke rol bij o.a. de celfunctie, de bloedstolling en de spier- en zenuw-activiteit.

Vitamine D3 beïnvloedt de balans tussen calcium en fosfor en speelt daarom een grote rol bij de opbouw en instandhouding van het skelet.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Calcium-gehalte van het bloed, verhoogd (= hypercalciurie), bij langdurig gebruik van hoge doseringen

Maagdarm-klachten, lichte

Misselijkheid

Opgeblazen gevoel

Verstopping (= obstipatie)

Wisselwerkingen

Antibiotica, bepaalde (chinolonen, tetracyclinen)

Barbituraten, o.a. fenobarbital

Bifosfonaten

Corticosteroïden

Estramustine (= Estracyt®)

Fenytoïne (= Diphantoïne® = Epanutin®)

Fluoriden

Hartglycosiden (o.a. digoxine = Lanoxin®)

Paraffine

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico dat de klachten terugkeren en/of dat u (opnieuw) ziek wordt. Ook kunnen bestaande klachten dan langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Overdosering van in water oplosbare vitaminen (B en C) kan in principe minder kwaad dan overdosering van in vet oplosbare vitaminen (A, D, E, K). Overleg daarom eerst met uw arts wanner u de dosering wilt veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen het gebruik van de medicijnen daarvan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u een andere dosering of misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg eerst met uw arts of apotheker wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom in principe vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De kauwtablet bevat aspartaam/fenylalanine als zoetstof.

Overdosering

Verminderde eetlust (= anorexie), braken, verstopping (= obstipatie), dorst, spierzwakte, veel plassen (= polyurie), spierschokken (= convulsies), verslechtering van de nierfunctie

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017