Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Calcitriol (= vitamine D3-derivaat)

Geneesmiddelgroep

Vitaminen

Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 1 ml: 1 microgram calcitriol per ml

Fabrikant/Leverancier

Abbott BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Osteo-dystrofie (= botgroeistoornissen), bij nierfunctiestoornissen en nierdialyse (= hemodialyse)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Calciumgehalte van het bloed, verhoogd (= hypercalciëmie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de baby. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel bevordert o.a. de opname van calcium en fosfaat uit het voedsel en vermindert de uitscheiding van calcium door de nieren. De werkzame stof (= calcitriol) speelt een onmisbare rol bij de botvorming (botmineralisatie).

Dit medicijn (1) remt woekering (= proliferatie) van bepaalde huidcellen (=keratinocyten)en verbetert de functie daarvan, (2) remt woekering vanbepaalde afweercellen (= T-cellen) in de huid en (3) heeft mogelijk eengunstig effect op het het ontstekingsproces."

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Botpijn

Braken

Calciumgehalte van bloed, verhoogd (= hypercalciëmie), vooral bij verminderde nierfunctie

Droge mond

Hoofdpijn, aanvankelijk

Metaalsmaak

Misselijkheid

Pijn op de injectieplaats, soms

Slapeloosheid

Spierpijn

Verstopping (= obstipatie)

Zwakte

Wisselwerkingen

Anti-epileptica (= anticonvulsiva = middelen tegen epilepsie)

Barbituraten (o.a. fenobarbital)

Colestyramine (= Questran®)

Corticosteroïden

Hartglycosiden (o.a. digoxine = Lanoxin®)

Maagzuur-neutraliserende middelen (= 'maagtabletten'= antacida), die magnesium bevatten

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (thiazide-derivaten)

Vitamine D-middelen, andere dan dit middel

Hoe te gebruiken?

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschirft in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts..

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Calcijex®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Calcijex 2 microgram
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017