Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Werkzame stof

Calciumcarbonaat en calciumlactogluconaat

Samenstelling

Calcium Sandoz® Bruistablet 'Forte' (500 mg calcium): 300 mg calciumcarbonaat en 2,94 g calciumlactogluconaat, 1 g natriumwaterstofcarbonaat (bevat natrium en saccharose)

Calcium Sandoz® Bruistablet 'Fortissimum' (1000 mg calcium): 800 mg calciumcarbonaat en 5,23 g calciumlactogluconaat, 1 g natriumwaterstofcarbonaat (bevat natrium)

Calcium Sandoz® Poeder 'Forte' in sachet (500 mg calcium): 150 mg calciumcarbonaat en 3,405 g calciumlactogluconaat (bevat aspartaam/fenylalanine als zoetstof)

Fabrikant/Leverancier

Calcium Sandoz®: Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Calcium-tekort, voorkómen van (= profylaxe)

Bot-ontkalking (= osteoporose), als aanvullend geneesmiddel (= supplement)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Calciumgehalte van bloed, te hoog (= hypercalciëmie)

Calciumgehalte van urine, ernstig verhoogd (= hypercalciurie)

Nierfunctie, ernstig verminderd (= ernstige nierinsufficiëntie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Vitamine D-overdosering

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Calcium is van groot belang voor de botvorming, maar ook voor de geleiding van zenuwprikkels, de spieractiviteit en de bloedstolling.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Bijwerkingen

Calciumgehalte van bloed, te hoog (= hypercalciëmie), vooral bij langdurig gebruik, gelijktijdig gebruik van vitamine D of nierfunctie-vermindering.

Diarree

Maagdarm-klachten, lichte

Opgeblazen gevoel

Verstopping (= obstipatie)

Wisselwerkingen

Bifosfonaten, niet binnen 3 uur gebruiken

Fluoriden, niet binnen 3 uur gebruiken

Parathormoon

Plasmiddelen, bepaalde (= thiazide-diuretica)

Tetracyclinen, niet binnen 3 uur gebruiken

Verapamil (o.a. Geangin®, Isoptin® en Tarka®) en andere calcium-antagonisten

Vitamine D

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering: 500-1000 mg calcium per dag.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit zelfzorgmiddel wordt zonder recept niet vergoed.

Dit zelfzorgmiddel wordt op recept alleen vergoed bij chronisch gebruik langer dan 6 maanden.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Calcium Sandoz® Bruistabletten/Poeders

Bijzonderheden

De poeders bevatten aspartaam/fenylalanine als zoetstof.

Overdosering

Verminderde eetlust, braken, verstopping, spierzwakte, veel plassen, dorst

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017