Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 111277

Werkzame stof

Cannabidiol (CBD) en tetrahydrocannabinol (THC) delta-9

Geneesmiddelgroep

Cannabis en cannabinoiden (hennep, marihuana, wiet)

Samenstelling

Spray voor oromucosaal gebruik: elke verstuiving van 100 microliter bevat 2,7 mg delta-9 -tetrahydrocannabinol en 2,5 mg cannabidiol.

Fabrikant/Leverancier

GW Pharma Ltd

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Multipele sclerose (MS), om symptomen te verlichten m.b.t. spierstijfheid, ook wel
spasticiteit genoemd, bij multiple sclerose.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel.

Indien u of een direct familielid psychische problemen heeft zoals schizofrenie, psychose of een andere ernstige psychische aandoening.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij uw dokter u dit adviseert.

U dient bij gebruik van dit geneesmiddel een betrouwbaar anticonceptiemiddel te gebruiken, ongeacht of u een man of vrouw bent. Blijf dit tenminste 3 maanden
gebruiken nadat uw behandeling is gestopt.

Borstvoeding

Tijdens het gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

U dient geen auto te rijden of machines te bedienen als u voor het eerst Sativex® neemt, en totdat u een stabiele dagelijkse dosis neemt.

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en troebel zien veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De exacte werking van dit medicijn is vooralsnog onbekend.

Bijwerkingen

Duizeligheid

Vermoeidheid

Depressie/verwardheid

Slaperigheid

Spraakproblemen

Verstopping/diarree

Misselijkheid/braken

Hallucinaties

Misselijkheid

Wisselwerkingen

Geneesmiddelen die angst verminderen (kalmeringsmiddelen) of u beter doen
slapen (slaapmiddelen). Deze geneesmiddelen kunnen de bijwerkingen van Sativex® verergeren en kunnen het risico op vallen en andere ongelukken
verhogen.

Geneesmiddelen om uw spieren te ontspannen, zoals baclofen of diazepam.
Dit is omdat gebruik van Sativex met deze geneesmiddelen het risico kan
verhogen dat u omvalt.

Sint-Janskruid

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

Bewaar ongeopende Sativex® rechtop in de doos in een koelkast (2°C tot 8°C). Als het niet in een koelkast wordt bewaard, wordt het onstabiel en zal het waarschijnlijk niet werken.

Na opening bewaren in de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Gebruik Sativex® niet langer dan 28 dagen (spuitbus van 5,5 ml) of 42 dagen
(spuitbus van 10 ml) na de eerste opening.

Medicatietrouw

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Medicatiebegeleiding

Neem niet meer dan één verstuiving per keer. Wacht altijd tenminste 15 minuten
tussen de verstuivigen.

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Lees in de bijsluiter over het juiste gebruik van dit middel.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Controleer of het legaal is voor u om dit geneesmiddel mee te nemen naar de landen waar u naartoe gaat en de landen waar u doorheen reist. Sativex® is een
gereglementeerd geneesmiddel en de wettelijke status ervan kan van land tot land verschillen.

Autorijden tijdens gebruik van Sativex® kan in sommige landen illegaal zijn.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017