Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Capecitabine

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: antimetabolieten

Samenstelling

Xeloda®:
Tabletten, omhulde: 150 mg en 500 mg capecitabine

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Centrafarm B.V.
RVG 109386
RVG 109393
RVG 109395-6 (STADA)

Intas Pharmaceuticals Limited
RVG 110074-5

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.
RVG 110021-2

Fresenius Kabi Oncology Plc
RVG 109814-5

Actavis Group PTC ehf
RVG 109443-4

Medac
EU/1/12/802/001

Sandoz BV
RVG 110880-5

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
EU/1/13/831

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Endeldarm-kanker (= colorectaal-carcinoom)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedbeeldafwijkigen, zoals verminderd aantal witte bloedlichaampjes (leukopenie en neutropenie) en/of bloedplaatjes (= trombocytopenie)

Dihydropyrimidine-dehydrogenase-tekort (= DPD-deficiëntie)

Leverziekten, ernsite

Nierziekten, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor fluoropyrimidinen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts ander voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn doodt tumor-cellen.

Bijwerkingen

Ademnood (dyspnoe)

Angina pectoris

Braken

Buikpijn

Depressie

Diarree

Droge mond

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Geelzucht (= icterus)

Gevoelloosheid en tintelingen van de huid

Gewrichtspijn (= artralgie)

Haaruitval (= alopecia)

Handpalmen en voetzolen: rood worden, zwellen en vervellen (= hand-voet-syndroom)

Hartinfarct

Hoofdpijn

Huid-aandoeningen, o.a. roodheid, jeuk, donker worden (= hyperpigmentatie)

Huidontsteking (= dermatitis)

Nagelafwijkingen

Koorts

Longaandoeningen, waaronder hoest zonder opgave van slijm (= niet-productieve hoest)

Lusteloosheid

Maagdarm-stoornissen (= dyspepsie)

Mondontsteking (= stomatitis

Misselijkheid

Neusbloedingen (= epistaxis)

Oogbindvlies-ontsteking (= conjunctivitis)

Pijn in de ledematen

Pijn in de bovenbuik

Pijn op de borst

Slapeloosheid

Smaakstoornissen

Rugpijn

Tranenvloed

Vochtophoping (= oedeem) in de onderste ledematen

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Uitdroging (= dehydratie)

Winderigheid (= flatulentie)

Zwakte, gevoel van krachteloosheid (= asthenie)

Wisselwerkingen

Allopurinol (= Apurin®, Zyloric®)

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia = 'trombose-middelen'), bepaalde (cumarinen)

Fenytoïne (= iphantoïne®, Epanutin®)

Folinezuur (= Ledervorin®, Leucovorine®, Rescuvolin®)

Itraconazol (Sporanox®, Trisporal®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft. Ook kan hij dan bekijken of bepaalde bijwerkingen , zoals braken en diarree, kunnen worden verminderd.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Xeloda®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017