Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Ergotamine, cyclizine en coffeïne

Geneesmiddelgroep

Middelen bij migraine-aanval: ergot-alkaloïden

Samenstelling

Capsules: 1 mg ergotamine-tartraat, 50 mg cyclizine-hydrochloride en 100 mg coffeïne per capsule

Fabrikant/Leverancier

Apotheek

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Migraine, bij de eerste voortekenen (= prodromale stadium) afbreken (= couperen) van een migraine-aanval

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Bloedvergiftigingsverschijnselen (= sepsis)

Claritromycine (= Klacid®), niet gelijktijdig gebruiken

Hartfalen

Kinderen

Leverfunctievermindering (= leverinsufficiëntie)

Nierfunctievermindering (= nierinsufficiëntie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen in dit medicijn

Schildklierhormonenproductie, verhoogd (= hyperthyreoïdie)

Vaataandoeningen in lichaam (= perifeer), hart (= coronair) of hoofd (= cerebraal)

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap is een schadelijk effect van dit medicijn op de vrucht niet uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Ergotamine gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicjn geen borstvoeding geven of dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Ergotamine heeft een gunstig effect op bloedvaten die betrokken zijn bij het ontstaan van migraine.

Cyclizine gaat misselijkheid en braken tegen.

Coffeïne verbetert de opname (= resorptie) van ergotamine in de darm.

Bijwerkingen

Bindweefselvorming (= fibrosering)

Braken

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreactie die typisch is voor ergotamine (= ergotisme): o.a. gevoelsvermindering (= paresthesie), pijn en gevoel van zwakte en/of vaatvernauwing (= vasoconstrictie) in handen en voeten.

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Sufheid (= sedatie)

Vaatschade, die soms niet meer over gaat ( = irreversibel)(o.a. jeuk en huiduitslag, neusverkoudheid, benauwdheid, shockreactie)

Wisselwerkingen

Alcohol (niet gecombineerd gebruiken!)

Antibiotica, bepaalde (macrolide-antibiotica, waaronder claritromycine = Klacid®)

Bèta-blokkers (o.a. propranolol = Inderal®)

Dopamine (o.a. Dynatra Dopamine®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Bij eerste voortekenen van een migraine-aanval volgens voorschrift gebruiken.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van een medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van een medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking. Wijk dus ook niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Wijk niet van het voorschrift af als de werking u tegenvalt. Overleg in dat geval eerst met uw (huis)arts of apotheker.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts of apotheker.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken , kunt u dat vragen aan uw apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Ergocofcyclizine Capsules FNA

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017