Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Cefuroxim

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: cefalosporinen

Samenstelling

Poeders voor injectievloeistof: 250 mg, 750 mg of 1500 mg natriumzout van cefuroxim

Tabletten: 125 mg, 250 mg en 500 mg cefuroxim

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a,

Pharmachemie BV
RVG 15264

Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A.
RVG 20588
RVG 20590

Mylan BV
RVG 23066-8

Sandoz BV
RVG 28712-4
RVG 31112

Fresenius Kabi Nederland B.V.
RVG 35182-4

Actavis Group PTC ehf
RVG 104206-8

Orchid Europe Ltd
RVG 102166
RVG 102173-5

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën , die gevoelig zijn voor cefuroxim

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor cefalosporinen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om de schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.
Raadpleeg hierover zo nodig uw arts.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat in geringe hoeveelheden over in de moedermelk.

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor cefuroxim.

Bijwerkingen

Bloedbeeldveranderingen (= hematologische veranderingen)

Bloedwaarden, veranderingen (o.a. leverenzymen)

Depressie

Diarree

Dikke darmontsteking (pseudomembraneuze colitis)

Duizeligheid

Geneesmiddelkoorts

Hoofdpijn

Huid: ongevoeligheid (= paresthesie)

Injectieplaats, o.a. pijn en ontsteking

Maag-darmstoornissen

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties, o.a. huiduitslag

Slaperigheid

Wisselwerkingen

Amfoterocine (Amphocil®, Ambisome®, Abelcet®, Fungizone®)

Aminoglycosiden

Andere antibiotica met een bacteriegroei-remmende (= bacteriostatische) werking

Andere antibiotica met een bacteriegroei-remmende (= bacteriostatische) werking)

Etacrynezuur (= Edecrin®)

Furosemide (= Fusid®, Lasiletten®, LasiZinacef®, Lasix Retard®)

Probenecide

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom in principe vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn echter ook recept-geneesmiddelen die niet of slechts ten dele worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Cefuroxim Tabletten/Injecties

Bijzonderheden

Het poeder voor injectievloeistof bevat natrium.

Overdosering

Centrale zenuwaandoeningen van de hersenen (= encephalopathie), zoals spierschokken (= convulsies) en bewusteloosheid (= coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017