Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 30041-6

Werkzame stof

Everolimus

Geneesmiddelgroep

Immuno-suppressiva (= afweer-onderdrukkende middelen)

Samenstelling

Tabletten: 0,25 mg 0,5 mg, 0,75 mg of 1 mg everolimus per tablet

Hulpstoffen: butyl-hydroxytoueen (E321), crospovidon, hypromellose, lactose-anhydraat, lactose-monohydraat, magnesiumstearaat

Disper tabletten met 0.1 mg of 0,25 mg everolimus per tablet

Fabrikant/Leverancier

Novartis Pharma BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 103695//30043
RVG 109317//30043
RVG 115013//30043

Dr. Fisher Farma B.V. (paralle import)
RVG 110528//30043

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Voorkomen van afstoting (= immuno-suppressie) van getransplanteerde niet-eigen (= allogeen) weefsels of organen
Dit middel wordt gecombineerd met ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®) en corticosteroïden

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Erfelijke afwijkingen zoals galactose-intolerantie, de Lapp-lactase-deficiëntie, slechte opname van glucose-galactose

Overgevoeligheid voor één of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Let op!

Wees voorzicht met het gebruik van dit middel:
- bij zonlicht: bedek blote huidsdelen en/of gebruik zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor
Overleg voor gebruik van dit middel eerst met uw arts:
- bij leverproblemen
- bij vaccinatie
- gebruik van andere medicijnen
- verhoogd cholesterol
-

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft). Informeer uw (huis)arts als u zwanger bent of wil worden.

Voorkom zwangerschap tijdens en tot 8 maanden na gebruik van dit middel. Neem direct contact op met uw arts als u (vermoedt dat u) zwanger bent.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De werkzame stof (= tacrolimus) in dit medicijn remt de weefsel-afstotende activiteit van T-cel-lymfocyten (= immuno-suppressieve werking).

Bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 gebruikers) o.a.

- bloedafwijkingen waardoor verhoogde gevoeligheid voor infecties
- verhoogde bloedvetwaraden (o.a. hypercholesterolemie en hyperlipemie) gehalte

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers) o.a.

- acne
- bloedafwijkingen waardoor o.a. verhoogde bloedingsneiiging, bloedarmoede, bloeduitstortingen, blauwe plekken en vergrote lymfeklieren
- bloeddrukverhoging (= hypertensie)
- bloedstolsels in de aderen (= veneurze trombo-embolie)
- bloedvergiftiging
- braken
- buikpijn
- diarree
- huid-aandoeningen, kwaadaardige
- infecties met bacteriën, virussen of schimmels
- long-ontsteking (= pneumonie)
- misselijkheid
- pijn, algemene
- verhoogde trigliceridenwaarden in het bloed (= hypertriglyceridemie)
- urineweg-infecties
- vochtophoping (= oedeem)

Soms (1-10 op de 1000 gebruikers) o.a.

- bloedontleding (= hemolyse)
- huiduitslag
- lever-ontsteking (= hepatitis) en/of -afwijkingen met geelzucht (= icterus)
- longweefsel-ontsteking (= pneumonitis)
- nier(bekken)-beschadiging en/of -ontsteking, waardoor stinkende en troebele urine, koorts en pijn in de rug of flanken (= pyelonefritis)
- spierpijn (= myalgie)
- verminderde geslachtsklierfuncite bij de man (= hypogonadisme)
- wond-infectie

Wisselwerkingen

Grapefruit(sap)

NB. Overleg altijd eerst met uw (huis)arts of apotheker voodat u dit middel met andere medicijnen combineert.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering: 0,75 mg 's morgens en 0,75 mg 's avonds in combinatie met ciclosporine (= Neoral®, Sandimmunune®)

De tabletten heel doorslikken met een glas water

Neem de tabletten altijd met of altijd zonder voedsel in om de opname zo constant mogelijk te laten verlopen.

Neem een vergeten dosis alsnog in tenzij u bijna toe bent aan de volgende dosering. Sla de vergeten dosis dan over.
NB. Neem nooit een dubbele dosis!

Neem bij overdosering onmiddellijk contact op met uw (huis)arts of apotheker.

Vermijdt zonlicht, zonnebanklicht of lichttherapie tijdens het gebruik van dit medicijn.
Gebruik buitenshuis een beschermende zonnecrème en dek uw huid zo veel mogelijk af met kleding.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom zonder overleg niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts als u wilt stoppen of de dosering veranderen. NB. Als u stopt of de dosering verlaagt is de kans op afstoting zeer groot!

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat medicijnen bij gebrek aan vertrouwen in de werking of angst voor bijwerkingen vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Vertel uw (huis)arts voordat u zich laat vaccineren dat u dit medicijn gebruikt.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt, als u last heeft van bijwerkingen of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg altijd eerst met uw arts als u van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft. Ook kan hij dan bekijken of bepaalde bijwerkingen , zoals braken en diarree, kunnen worden verminderd.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit middel is alleen op recept verkrijgbaar en wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Certican®.

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Certican
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017