Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Chlooramfenicol

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof, ampul 5 ml: 200 mg chlooramfenicol-natrium-succinaat per ml

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor chlooramfenicol en niet (meer) met andere antibiotica kunnen worden behandeld

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beenmergdepressie, ook wanneer dit in de familie voorkomt

Bloedbeeldafwijkingen

Chlooramfenicol-kuur, kort daarvoor gehad

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om de eventuele schadelijkheid bij zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking kan schadelijkheid voor de vrucht niet worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de laatste maand van de zwangerschap en tijdens de bevalling.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. verwardheid, gezichtsstoornissen (= verminderd gezichtsvermogen) en slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor chlooramfenicol.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties, o.a. huiduitslag, geneesmiddelkoorts

Baby's, pasgeborenen en vooral vroeggeboren: o.a. asgrijze, blauwige huidskleur, ('Gray-syndroom'), gezwollen buik, braken, onderkoeling (= hypothermie), geen zuigreflex, onregelmatige en snelle ademhaling, lusteloos, collaps). Na hoge doseringen ook bij kinderen en volwassenen.

Bloedarmoede (= anemie), door verminderde beenmergfunctie (= beenmerg-depressie)

Braken

Darm-ontsteking (= enterocolitis)

Diarree

Gezichtsvermogen, verminderd

Maagdarm-stoornissen

Misselijkheid

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

Slokdarm-ontsteking (oesofagitis)

Smaakstoornissen

Tong-ontsteking (= glossitis)

Verwardheid, ook ernstige (= delier)

Wisselwerkingen

Antibiotica, met bacterie-dodende (= bactericide) werking (o.a. penicillinen en cefalosporinen)

Bloedstolling-remmende middelen (= orale antidiabetica), bepaalde (= cumarinen)

Cyclofosfamide (= Cycloblastine®, Endoxan®)

Fenobarbital

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Paracetamol (o.a. in Antigrippine®, Hedex®, Finimal®, Panadol®, Sinaspril®)

Rifampicine (Rifadin®, Rimactan®)

Tolbutamide (= Rastinon®)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Chlooramfenicol Injecties

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017