Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Chloorpromazine

Geneesmiddelgroep

klassieke anti-pyschotica (= neuroleptica)

Samenstelling

Zetpillen: 25 mg of 100 mg chloorpromazine-hydrochloride per zetpil

Fabrikant/Leverancier

Apotheek

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Allergische aandoeningen

Hik, ernstige vormen

Manie

Misselijkheid of braken, wanneer niet veroorzaakt door reisziekte en wanneer andere middelen niet helpen

Opwinding en onrust (= agitatie), ernstige vormen

Hevige pijn, in combinatie met centraal werkende pijnstiller

Psychosen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 1 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. natriummetabisulfiet en natriumsulfiet)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn aanwijzingen dat dit medicijn schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap Tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport


Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben en sufheid , slaperigheid en gezichtsstoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.


Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen wanen, hallucinaties en andere denkstoornissen (= anti-psychotische werking).

Dit medicijn heeft o.a. ook een pijnstillende (= analgetische), kalmerende (= sederende) en anti-braak (= anti-emetische) werking.

De werking begint na inname via de mond (= oraal) na 30-60 min en duurt 4-6 uur.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Shock, anafylactische (na injectie)

Bewegingsstoornissen, bepaalde (o.a. parkinsonisme)

Bloeddrukdaling, bij opstaan (= orthostatische hypertensie)

Braken

Duizeligheid bij plotseling opstaan

Droge mond

Elektrocardiogram (= ECG), veranderingen

Emotionele afvlakking

Geelzucht (cholestatische icterus)

Gewichtstoename

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen)

Huid, rode vlekken (erytheem)

Initiatief, verlies van

Lichtovergevoeligheid (= fortosensibilisatie)

Maagdarmklachten

Misselijkheid

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Slaperigheid, vooral in het begin

Spierschokken en ?krampen (= convulsies)

Sufheid, vooral in het begin

Urine-ophoping (= urineretentie)

Verstopping (= obstipatie)

Wisselwerkingen

Alcohol

Antacida (maagzuur-neutraliserende middelen)

Antihistaminica (= anti-allergische middelen)

Antidepressiva

Antipsychotica, andere

Anxiolytica (= angstdempende middelen)

Barbituraten

Bromocriptine (= Parlodel®)

Guanethidine (Suprexon®)

Levodopa (= Aldomet®)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Opioïden (= pijnstillers met opium of een opium-achtige werkzame stof)

Parasympathicolytica

Parkinson-middelen

Pijnstillers (= analgetica)

Slaapmiddelen (= hypnotica)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u w?l of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Chloorpromazine Zetpillen FNA

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017