Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Chloralhydraat

Geneesmiddelgroep

Slaapmiddelen, restgroep

Samenstelling

Drank: 100 mg chloralhydraat per ml (bevat saccharose en als conserveermiddel methylhydroxybenzoaat)

Zetpillen FNA: 300 mg, 500 mg, 750 mg en 1 g chloralhydraat

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Slaapstoornissen, ernstige

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hart- en/of vaataandoeningen (= cardiovasculaire aandoeningen)

Kinderen, jonger dan 6 jaar

Leverfunctie-stoornissen (= leverinsufficiëntie)

Maagdarmzweren (= ulcus pepticum)

Maagslijmvlies-ontsteking (= gastritis)

Nierfunctie-stoornissen (= leverinsufficiëntie)

Overgevoeligheid voor dit medicijn of vergelijkbare middelen

Porfyrie (= erfelijke stoornis in de vorming van rode bloedkleurstof), tenzij de arts anders voorschrijft

Slokdarm-ontsteking (= oesofagitis)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patientenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Een afbraakstof (= metaboliet) van dit medicijn komt in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan een negatieve invloed hebben op uw reactie- en concentratievermogen. Hiervan kunnen vele dagelijkse bezigheden, waaronder huishoudelijke bezigheden, deelname aan het verkeer, werken met machines en sporten, ernstige hinder ondervinden.

Verkeer, werk en sport

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de invloed van dit medicijn op het reactie- en concentratievermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel.

Bijwerkingen

Afhankelijkheid, fysiek (= gewenning)

Afhankelijkheid , psychisch (= verslaving)

Bloedbeeld-veranderingen (leukopenie = verminderd aantal witte bloedcellen)

Braken

Delirium

Diarree

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën)

Huidreacties

Maagdarmstoornissen

Misselijkheid

Nachtmerries

Nierbeschadigingen, bij langdurig gebruik

Onthoudingsverschijnselen na stoppen met gebruik (= kater, 'hang-over'-effect)

Porfyrie-aanvallen

Rusteloosheid en verwardheid

Smaak, nare

Algemeen

De bijwerkingen van dit medicijn staan vermeld in de bijsluiter in de verpakking.

Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen is gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn of voedsel of op (3) overgevoeligheid of een allergische reactie op dit medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet ook niet uw arts te vertellen voor welke middelen u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er vaak nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Alcohol en andere centraal-dempende stoffen of geneesmiddelen

Bloedstollingremmende middelen (orale anti-coagulantia, 'trombose-middelen')

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of alcohol.

Hoe te gebruiken?

Capsule(s) vóór het slapen gaan innemen met ruime hoeveelheid vloeistof.

Bij stoppen van het gebruik de dosering geleidelijk aan verlagen.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (zie ook de bijsluiter).

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U moet zelf nooit medicijnen, die de dokter heeft voorgeschreven, combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen of een andere dosering nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Dit medicijn neemt de oorzaak van uw slaapstoornis niet weg. Het is slechts bedoeld als tijdelijke oplossing.

Om afhankelijkheid van dit medicijn te voork¢men, moet u het zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts gebruiken.

Om psychische (= verslaving) en lichamelijke afhankelijkheid (= gewenning = tolerantie) te voork¢men, mogen slaapmiddelen van dit type (= benzodiazepinen) maar enkele weken achter elkaar worden gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts.

Vertel uw arts ook of u wel of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken , kunt u dat gerust vragen aan uw arts of apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt NIET vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Patiënten-informatiefolder bij Chloralhydraat Drank of Zetpillen FNA

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Maag-ontsteking (gastritis), concentratie-gebrek, coma, verminderde spierspanning (hyopotonie), hartfunctie-stoornissen, ademhalingsdepressie

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017