Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2004

Werkzame stof

Ciclosporine

Geneesmiddelgroepen

Immuno-suppressiva (= afweer-onderdrukkende middelen)

Chronische gewrichtspijn-middelen

Psoriasis-middelen

Samenstelling

Capsules: 25 mg, 50 mg of 100 mg ciclosporine per capsule

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz BV
RVG 30943-5

Actavis BV
RVG 34432-4

Pharmachemie BV
RVG 34435-7

IDL (International Drug Licencing)
RVG 100382
RVG 100384-5
RVG 101719-21

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Atopische dermatitis, ernstige

Immuno-suppressie om afstoting van getransplanteerde organen en weefsels tegen te gaan

Nefrotisch syndroom, indien corticosteroïden geen of onvoldoende effect hebben

Psoriasis, ernstige vormen

Reumatoïde artritis (= RA), juveniele chronische artritis (= jeugdreuma) en psoriatrische artritis

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), bij psoriasis, reumatoïde artritis en atopische dermatitis (= eczeem)

Infecties (bij psoriasis, reumatoïde artritis en atopische dermatitis = eczeem)

Kwaadaardige (= maligne) vormen van kanker (bij psoriasis, reumatoïde artritis en atopische dermatitis = eczeem)

Nierfunctie-stoornissen

Overgevoeligheid voor dit middel, voor één of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan -met name na transplantatie van andere organen dan de nier- bewegingsstoornissen, verlaagd bewustzijn en blindheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof (= ciclosporine = cyclosporine A) in dit medicijn is een krachtige onderdrukker van afstotingsreacties (= immuno-suppressieve werking).

Bijwerkingen

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis)

Allergische reacties (anafylactische), na toediening via de bloedbaan

Bevingen (= tremor)

Bloedbeeld-veranderingen (o.a. trombocytopenie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), vooral na transplantatie en bij psoriasis

Borstvorming bij mannen (= gynaecomastie)

Gevoelszenuwen, overgevoeligheid (= hyperesthesie)

Gevoelszenuwen, verminderde gevoeligheid (= paresthesie)

Gezicht, opgezwollen (= faciaal oedeem)

Glucose-tolerantie, verminderde; vooral na alvleesklier(= pancreas)-transplantatie

Haargroei (niet-seksuele), sterke toename (= hypertrichose)

Huid, branderig gevoel; vooral in het begin van de behandeling

Kaliumgehalte van bloed, verhoogd (= hyperkaliëmie)

Leverfunctie-stoornissen

Maagdarm-stoornissen

Magnesiumgehalte van bloed, verlaagd (= hypomagnesiëmie)

Menstruatie-stoornissen

Nierfunctie-stoornissen (= nefrotoxiciteit)

Spierschokken (convulsies)

Tandvlees-zwelling

Urinezuurgehalte van bloed, verhoogd (= hyperurikemie)

Vochtophopingen (= oedeem)

Wisselwerkingen

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Colchicine

Diltiazem (= Diloc®, Surazem®, Tiadil®, Tildiem®)

Doxycycline (= Dagracycline®, Doxy Disp®, Dumoxin®, Neo-Dagracycline®, UnidoNeoral®, Vibra-S®, Vibramycine®)

Erytromycine (Eryc®, Erytrocine®)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Geneesmiddelen met als mogelijke bijwerking nierfunctie-stoornissen, zoals aminoglycosiden, NSAID-pijnstillers en amfoterocine B (= Fungizone®)

Geslachtshormonen

Immuno-suppressiva, andere dan dit middel (met uitzondering van corticosteroïden)

Isoniazide (Rifinah®)

Kalium

Ketoconazol (= Nizoral®)

Lovastatine

Methylprednisolon (= Depo-Medrol®, Metypresol®, Solu-Medrol®), hoge doses

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (kaliumsparende)

Prednisolon (= Di-Adreson F®)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Sulfadimidine

Trimethoprim (= Monotrim®, Wellcoprim®)

Voedingsmiddelen, kalium-houdende

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De capsules heel doorslikken met vloeistof.

De drank vóór gebruik in een glas (geen plastic!) verdunnen met melk of vruchtensap (geen grapefruitsap!) en na goed roeren direct opdrinken. Het glas daarna na spoelen met wat water en ook dat opdrinken, zodat de gehele dosis is ingenomen.

NB. De capsules of drank zeer nauwkeurig volgens voorschrift van de arts gebruiken.

Hoe te bewaren?

Capsules: in de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Drank: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groot risico dat weefsel- of orgaanafstoting plaatsvindt of dat de ziekte die u heeft verergert. Gebruik daarom zonder overleg nooit minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom zonder overleg niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat medicijnen bij gebrek aan vertrouwen in de werking of angst voor bijwerkingen vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als u last heeft van bijwerkingen of juist geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u dit medicijn nauwkeurig volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg hoe dan ook altijd eerst met uw arts als u van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft. Ook kan hij dan bekijken of bepaalde bijwerkingen , zoals braken en diarree, kunnen worden verminderd.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter

Bijzonderheden

Zie Neoral® of Sandimmune®

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017