Met of zonder recept

Dit middel is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Rgeistratienummer (RVG-nummer)

RVG 105733

Werkzame stof

Etonogestrel en ethinylestradiol

Geneesmiddelgroepen

Anti-conceptiva

Samenstelling

Ring voor vaginaal gebruik: 11,7 mg etonogestrel en 2,7 mg ethinylestradiol
per ring.
Dagelijkse afgifte gedurende drie weken: 0,120 mg etonogestrel en 0,015 mg ethinylestradiol.

Fabrikant/Leverancier

Organon Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Anti-conceptie (= voorkomen van ongewenste zwangerschap)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aandoeningen met een risico op aderlijke (= veneuze) of slagaderlijke (= arteriële) trombose of embolie (= trombo-embolische aandoeningen), waaronder stoornissen in de doorbloeding van de hersenen, o.a. cerebrovascular accident (= CVA) en/of tijdelijk verminderde hersendoorbloeding (= TIA) of hartdoorbloeding, o.a. hartinfarct en angina pectoris

Levertumoren

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Risico op trombose,verhoogd (o.a. hogere leeftijd, roken, overgewicht, verhoogd cholesterol, bleddrukverhoging, hartvaat-aandoeningen, hartritme-stoornissen, erfelijke aanleg,

Suikerziekte (= diabetes mellitus), waarbij de bloedvaten zijn aangetast

Tumoren, die gevoelig zijn voor vrouwelijke geslachtshormonen

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Verwijder de ring wanneer toch zwangerschap optreedt.

Borstvoeding

De werkzame stof komt in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel voorkomt zwangerschap o.a. door remming van de eisprong (= anovulatore werking).
De flexibele vaginale ring is een maandelijkse anti-conceptiemethode die met een lage hormoondosering hetzelfde werkt als de pil.

Bijwerkingen

Acne

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Borsten, gevoelige of pijnlijke

Borstkanker, verhoogd risico op; bij langer durend gebruik van progestagene hormonen

Borstpijn

Buikpijn

Depressieve stemming

Gewichtstoename

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Huidreacties op de plaats van het implantaat, o.a. jeuk, lichte irritatie, pijn, infecties, bloeduitstortingen en soms littekenvorming

Huidvlekken, donkere (= levervlekken = melanose, melasma, chloasma)

Menstruatie-stoornissen

Misselijkheid

Pijn in de onderbuik

Seks, zin in (= libido), veranderingen

Stemmingswisselingen (= emotionele labiliteit)

trombose van de aderen (= veneus) of slagaderen (= arterieel)

Vaginale bloedingen, onregelmatig en/of verlengd; deze komen na enkele maanden in aantal af

Vagina-ontsteking (= vaginitis)

Belangrijk

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer zich tijdens het gebruik van dit middel effecten die u niet kent of verwacht voordoen, kan dat wijzen op een bijwerking, op een wisselwerking met een ander geneesmiddel, voedsel of drank, op een overgevoeligheidsreactie of op een allergische reactie. Neem in dat geval contact op met uw huisarts of apotheker.

Het is mogelijk dat u overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan waarschijnlijk een ander middel voorgeschreven.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit middel.

Wisselwerkingen

Geneesmiddelen, die de activiteit van lever-enzymen stimuleren, zoals barbituraten (o.a. fenobarbital), carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®), fenytoïne(= Diphantoïne®, Epanutin®), griseofulvine, oxcarbazepine (= Trileptal®) en rifabutine (= Mycobutin®)

Bij gelijktijdig gebruik van middelen die de activiteit van de lever-enzymen stimuleren, neemt de betrouwbaarheid van de pil af. Daarom moet gedurende het gebruik van dergelijke middelen en gedurende 4 weken na stoppen daarmee, ook een andere vorm van anticonceptie (bijv. condoom) worden toegepast om zwangerschap te voorkomen.

Kruidenpreparaten die Sint Janskruid (hypericum) bevatten.

Belangrijk

Vertel behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Op die manier kunt u wisselwerkingen met andere geneesmiddelen voorkómen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen.

Hoe te gebruiken?

Zie gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De ring wordt door de vrouw zelf in de vagina gebracht.
Het maakt voor de werking niet uit waar in de vagina de ring zich precies bevindt.

De ring dient 3 weken in de vagina te worden gedragen.

Na het gebruik gedurende 3 weken volgt een stopweek van 7 dagen tijdens welke géén ring wordt gedragen.

Na de 7 dagen van de stopweek -bij voorkeur op dezelfde dag op ongeveer hetzelfde tijdstip- een nieuwe ring in de vagina plaatsen.

NB. Bij het allereerste gebruik van de ring is het van belang de ring :
- te plaatsen op dag 1-5 ná de menstruatie, ook als de bloeding nog niet geheel is gestopt.
- te plaatsen op dag 1-7 na het overstappen van een gewone anticonceptiepil op de ring.
- direct te plaatsen na stoppen met de Cerazette®-pil (deze bevat alleen oestrogenen).
- te plaatsen op de dag waarop een nieuwe prikpil zou worden toegediend.
- direct te plaatsen na overgang van een implantaat (zoals Implanon®) op de ring.

Hoe te bewaren?

De ring is bij kamertemperatuur 4 maanden houdbaar.

De verpakking die in gebruik is kan 4 gedurende 4 maanden buiten de koelkast worden bewaard bij maximaal 30oC.

Verpakkingen die niet in gebruik zijn en langer dan 3 maanden worden bewaard in de koelkast bewaren bij 2-8oC (dus niet in vriesvak!).

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom wel/niet vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017