Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Amoxicilline en clavulaanzuur

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: penicilline-combinaties

Samenstelling

Suspensie, 100 ml: 25 mg natrium-amoxicilline-trihydraat en 6,25 mg kalium-clavulaat per ml

Suspensie 'Forte', 100 ml: 50 mg natrium-amoxicilline-trihydraat en 12,5 mg kalium-clavulaat per ml

Tablet: 500 mg natrium-amoxicilline-trihydraat en 125 mg kalium-clavulaat

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën , die gevoelig zijn voor de combinatie amoxicilline en clavulaanzuur.

Hiertoe behoren o.a. infecties van de luchtwegen, nieren en urinewegen, mond- en kaakgebied, maagdarmkanaal, huid en weke delen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Geelzucht, indien eerder door dit middel veroorzaakt

Kinderen met fenylketon in de urine (= fenylketonurie), in verband met overgevoelig voor aspartaam/fenylalanine (druppels en suspensies)

Leverfunctiestoornissen, indien eerder door dit middel veroorzaakt

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor penicillinen en/of cefalosporinen

Zwangere vrouwen met fenylketon in de urine (= fenylketonurie), in verband met overgevoelig voor aspartaam/fenylalanine (druppels en suspensies)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk. Als gevolg daarvan kan de zuigeling na herhaalde inname overgevoelig worden (= sensibilisatie) voor de werkzame stof.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Amoxicilline is een antibioticum dat werkzaam is tegen bacteriën die daar gevoelig voor zijn.

Clavulaanzuur versterkt de werking van amoxicilline.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Bijwerkingen

Braken

Buikpijn

Diarree

Jeuk aan de anus

Huidreacties, allergische

Maagdarm-stoornissen

Misselijkheid

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Ontlasting, brijig

Overgevoeligheidsreacties, o.a. allergische huiduitslag

Wisselwerkingen

Acetylsalicylzuur (o.a. Aspirine®)

Allopurinol (= Apurin®, Zyloric®)

Aminoglycoside-antibiotica (o.a. gentamycine = Garacol® = Garamycine® = Septopal® en tobramycine = Obracin®)

Andere antibiotica met een bacteriegroei-remmende (= bacteriostatische) werking (o.a. tetracycline, macroliden en chlooramfenicol)

Fenylbutazon (= Butazolidine®

Indometacine (= Indocid®)

Oxyfenbutazon

Probenecide

Sulfinpyrazon

Hoe te gebruiken?

Poeder voor druppels/Sachets/Suspensies/Tabletten:
zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De injecties en infusies worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Poeder voor druppels/Sachets/Suspensies/Tabletten:
in de verpakking bij kamertemperatuur

Injecties/Infusies: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Gebruik deze medicijnen niet korter dan is voorgeschreven omdat de kans dan groot is dat de infectie weer terugkomt (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér van dit medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig antibioticum gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekteverwekkende bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt, wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.

Gebruik daarom nooit minder van dit medicijn dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven. Het is dus erg belangrijk dat u de kuur afmaakt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom in principe vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn echter ook recept-geneesmiddelen die niet of slechts ten dele worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Amoxicilline/Clavulaanzuur Suspensie/Tabletten

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017