Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Co-trimoxazol bestaat uit een mengsel van trimethoprim en sulfamethoxazol

Samenstelling

Tablet: 120 mg (voor kinderen, 480 mg en 960 mg ('Forte') co-trimoxazol

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Pharmachemie BV
RVG 09647
RVG 09714
RVG 10243
RVG 10550

Accord Healthcare Ltd
RVG 11685
RVG 13270
RVG 56823-4

Actavis BV
RVG 13358-9

Sandoz BV
RVG 19370

Apotex Europe BV
RVG 19460-1=55510-1
RVG 55510-1

Apothecon BV
RVG 20710-1=20517-8

Centrafarm Services BV
RVG 55505-6

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën, die gevoelig zijn voor co-trimoxazol

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedbeeld-afwijkingen, ernstige

Eerste 6 maanden na de geboorte

Leverbeschadiging, ernstige

Enzym-G6PD, tekort (= G6PD-deficiëntie); komt vooral voor bij Afrikanen en Aziaten

Nierfunctie, vermindering- in combinatie met leverfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid voor dit middel of andere sulfonamiden en/of trimethoprim

Porfyrie (bepaalde auto-immuunziekte), verslechtering

Urineproductie, verminderd (= oligurie)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap te beoordelen.

Op grond van de werking is foliumzuur-tekort bij de foetus mogelijk.

Dit middel niet tijdens de laatste maanden van de zwangerschap gebruiken.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor co-trimoxazol.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit antibioticum. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloedwaarden, veranderingen (o.a. transaminase en bilirubine)

Braken

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Hoofdpijn

Koorts

Kristallen in de urine (= kristalurie)

Leverbeschadiging (= hepatotoxiciteit)

Lever-ontsteking (= hepatitis)

Licht-overgevoeligheid (= fotosensibiliteit)

Maag-darmstoornissen

Misselijkheid

Mondslijmvliesontsteking (= stomatitis)

Nierbeschadiging (= nefrotoxiciteit)

Overgevoeligheidsreacties van de huid

Serumziekte-verschijnselen (o.a. koorts, spier- en gewrichtspijn, rode huiduitslag))

Tong-ontsteking (= glossitis)

Wisselwerkingen

Benzocaïne

Bloedstolling-remmende middelen (anticoagulantia = 'trombosé-middelen'), die via de mond moeten worden ingenomen (= oraal)

Bloedsuikerverlagende middelen (= orale antidiabetica), bepaalde (sulfonylureum-derivaten)

Ciclosporine (Neoral®, Sandimmune®)

Digoxine (= Lanoxin®)

Fenytoïne (Diphantoïne®, Epunatin®)

Geneesmiddelen die de werking van foliumzuur tegengaan (= foliumzuur-antagonisten), zoals pyrimethamine (= Daraprim®)

Methotrexaat (= Emthexate®, Ledertrexate®)

Para-aminobenzoëzuur

Plasmiddelen (= diuretica)

Procaïne

Procaïnamide (= Pronestyl®)

Sulfonylureum-derivaten (o.a. tolbutamide = Rastinon® en glibenclamide = Daonil®)

Tetracaïne

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Overdag innemen (niet voor het slapen gaan)

Drank (suspensie) of tablet bij voorkeur ná de maaltijd innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen


Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit antibioticum gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekteverwekkende bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt, wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.

Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.

Het is erg belangrijk dat u de kuur afmaakt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Co-Trimoxazol Drank/Tabletten

Bijzonderheden

De drank (suspensie) bevat saccharose.

Overdosering

Maagdarmstoornissen, verwardheid, gezichtsstoornissen, bloed in de urine (= hematurie), geen urineproductie (= anurie)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017