Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Colfosceril

Geneesmiddelgroep

Luchtwegmiddelen, restgroep

Samenstelling

Exosurf®: Poeder voor suspensie voor toepassing in de luchtwegen (+ ampul met 8 ml water voor injectie): 108 mg colfosceril (bevat als hulpstoffen 12 mg cetylalcohol en 8 mg tyloxapol)

Fabrikant/Leverancier

Exosurf®: GlaxoSmithKline

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hyaliene membraanziekte (= RDS = Respiratory Distress Syndrome)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedvergiftiging (= sepsis)

Longontsteking (= pneumonie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen (o.a. cetylalcohol en tyloxapol)

Zwangerschap en borstvoeding

Niet van toepassing.

Borstvoeding

Niet van toepassing

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De werkzame stof zorgt er voor dat de longblaasjes (= alveoli) open blijven.

Bijwerkingen

Ademhalingsstilstand, tijdelijke (= apnoe)

Bloedingen in de longen (= pulmonale hemorragie), vooral bij te vroeg geborenen (= prematuren)

Obstructie van de luchtwegen, kort na toediening

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met betrekking tot dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen) maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Exosurf®

Bijzonderheden

Het poeder bevat o.a. cetylalcohol en tyloxapol als hulpstoffen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017