Met of zonder recept

Dit middel is zonder recept verkrijgbaar (= NR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Het is niet precies bekend welke stoffen verantwoordelijk zijn voor de werking van dit complex-homeopathische middel.

Geneesmiddelgroep

Homeopathische middelen

Samenstelling

De tabletten bevatten:
Plantenextracten: Oost-Indische kers (Tropaeolum majus), mierikswortel (Armoracia rusticana), echte guldenroede (Solidago virgaurea), bergamot 0,1% (Monarda didyma);
cranberry (1 tablet bevat de stoffen uit 7,5 g cranberries);

Fabrikant/Leverancier

Biohorma BV
J.P.Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
Tel. 0525-687200

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Cranberry Monarda is goed voor de blaasfunctie en houdt de blaas schoon.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan dit middel tijdens de zwangerschap zonder bezwaar in de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

Borstvoeding

Voor zover bekend kan dit middel tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar in de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend in de gebruikelijke dosering geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Hoe werkt het?

Voor een goed milieu in de blaas
Veenbes (cranberry) ondersteunt een gezond milieu in de blaas.

Plantabioticum
Oost-Indische kers (Tropaeolum) en mierikswortel vormen een natuurlijk plantabioticum.

Goed voor de nieren
Guldenroede (Solidago) is goed voor de
nierfunctie en houdt de blaas schoon.

Bijwerkingen

Geen

N.B. Het is mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Wisselwerkingen

Er zijn bij gebruik van de voorgeschreven dosering voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere middelen, voeding of dranken.

Hoe te gebruiken?

Lees de bijsluiter voor informatie over de wijze van gebruik van dit middel.

Raadpleeg uw (huis)arts als de klachten na 2 weken niet minder zijn geworden.

Hoe te bewaren?

In gesloten verpakking is dit middel 5 jaar houdbaar.

Dit medicijn bewaren bij maximaal 25oC.

Medicatietrouw

Het gebruik van medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Het is bij medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Lees voor een correct gebruik altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vóórdat u een medicijn gebruikt of als u tijdens het gebruik gaat twijfelen aan de werking.

Medicatiebegeleiding

Het gebruik van meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

NB Raadpleeg uw arts als na 14 dagen gebruik volgens voorschrift (zie boven) geen verbetering optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vóórdat u een medicijn gebruikt.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Neem contact op met uw (huis)arts of met een polykliniek als zich vergiftigingsverschijnselen voordoen die volgens u het gevolg zijn van overdosering met dit middel.
Hou in dat geval de verpakking of de bijsluiter bij de hand.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017