Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 26872-4
RVG 30823

Werkzame stof

Rosuvastatine

Geneesmiddelgroep

Lipiden-normaliserende middelen (= 'cholesterol-verlagers')

Samenstelling

Tabletten: 5 mg, 10 mg, 20 mg of 40 mg rosuvastatine per tablet

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 29698//26874
RVG 30451//26872
RVG 30805//26872
RVG 30806//26873
RVG 31034-6//26872-4
RVG 35074//30823
RVG 102180//26872
RVG 102181//26873
RVG 103532//26874
RVG 106189//26872
RVG 106190//26873
RVG 106576//30823
RVG 107570//26873
RVG 113507//30823
RVG 114290//26872
RVG 114291//26873
RVG 114287//30823

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 30292//26874
RVG 32457//26874
RVG 33507//26873
RVG 107564//26872
RVG 109991//26872
RVG 110543//26874
RVG 111375//26872
RVG 111374//26873
RVG 111373//26873
RVG 112426//26873
RVG 112494//26874
RVG 112827//30823
RVG 112979//26874
RVG 114187//26873
RVG 114437//30823
RVG 114938//26874
RVG 115217//26872
RVG 115218//26873
RVG 115216//30823
RVG 115884//26872
RVG 115885//26873
RVG 115883//30823
RVG 116416//30823

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 31022//26873
RVG 31023//26873
RVG 113055//26872
RVG 113056//26874

Delphi Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 33645-6//26872
RVG 105841//26873

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 113428-30//26872-4

EU-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 109412//26872
RVG 111413//26873
RVG 111388//26874

NL Pharma B.V. (parallel import)
RVG 113404//26874
RVG 115464//26873

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Cholesterolverhoging, (= hyper-cholesterolemie, hyper-lipidemie), zonder bekende oorzaak (= primaire hypercholesterolemie type IIa) en aangeboren hypercholesterolemie (= hetrozygote of homozygote familiaire hypercholesterolemie), als een cholesterol-verlagend dieet en lichaamsbeweging alléén niet afdoende zijn

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Leverfunctie-stoornissen, actieve (inclusief onverklaarbare, aanhoudende verhoging van serumtransaminases of een verhoging van meer dan 3 x de normaalwaarde (= ULN))

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Spierziekten (= myopathie)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten zwangerschap voorkómen met geschikte anticonceptie-middelen.

Neem contact op met uw (huis)arts als u tijdens gebruik van dit middel zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verlaagt het LDL-cholesterol, totaal cholesterol, triglyceriden en ApoB en verhoogt het HDL-cholesterol-gehalte van het bloed.

Bijwerkingen

Buikpijn

Duizeligheid

Hoofdpijn

Misselijkheid

Nierbeschadiging (= nier-toxiciteit)

Spierpijn (= myalgie)

Spierweefsel-degeneratie (= rhabdomyolyse)

Verstopping (= obstipatie = constipatie)

Zwakte, gevoel van

Gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt, zal uw arts nauwlettend controleren of u
suikerziekte heeft, of dat u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van diabetes. U heeft
mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes als u hoge suiker- en vetwaarden in uw
bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft.

Wisselwerkingen

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Erytromycine (= Eryc®)

Fibraten, o.a. bezafibraat (= Bezalip®), ciprofibraat (= Hyperlipen®, Modalim®), clofibraat en gemfibrozil (= Lopid®)

Maagzuur-neutraliserende middelen (= antacida), die aluminium- of magnesiumzotuten bevatten

Pil (= orale anticonceptiva)

Vitamine K-antagonisten (o.a. warfarine)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering(voor volwassenen): 1 x daags 1 tablet van 10 mg.
Bij ernstige cholesterol-verhoging kan de (huis)arts na 4 weken zo nodig een hogere dosering voorschrijven.

De tablet kan op ieder tijdstip van de dag -met of zonder voedsel- worden ingenomen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

De dosering van dit medicijn wordt door de (huis)arts afgestemd op de ernst van de cholesterolverhoging en kan dus per patiënt verschillen.
Gebruik dit middel daarom nauwkeurig volgens het voorschrift van uw (huis)arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Crestor®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Crestor
Crestor
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017