Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel) bij apotheek of drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 114960

Werkzame stof

Ibuprofen

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

'Liquid' zachte capsules met 400 mg ibuprofen

Fabrikant/Leverancier

DA Retailgroep B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.
Wanneer niet gebruiken?

Astma-aanvallen of ernstige benauwdheid na eerder gebruik van Nurofen®, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Bloedstollingsproblemen

Dikke darm, ontstoken en zwerend (= colitis ulcerosa)

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Jeukende huiduitslag (= angio-oedeem) na eerder gebruik van Nurofen®, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Maag- en darmbloedingen

Maag- of darmzweren, actief (= actieve ulcus pepticum)

Neusverkoudheid (= rhinitis) na eerder gebruik van Nurofen®, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Neuspoliepen na eerder gebruik van Nurofen®, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetase-remmers (NSAID's)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel passeert de moederkoek (= placenta) en komt zo bij de nog ongeboren vrucht. Een schadelijk effect op het kind kan niet geheel worden uitgesloten.

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit middel gaat over in de moedermelk. Hierdoor kan het kind overgevoelig worden (= sensibilisatie) voor dit medicijn.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven of niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , wazig zien en veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Dit middel verlengt de bloedingstijd.

De pijnstillende en koortsverlagende werking begint na ca. 20-30 min en duurt ca. 4-6 uur.

De koortswerende werking begint na 1-4 dagen.

Deze pijnstiller behoort tot de prostaglandine-synthetase-remmers, die ook wel NSAID's (= Non-Steroïde Anti-Inflammatoire Drugs) worden genoemd.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Bijwerkingen

Benauwdheid

Bloedingen

Braken

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexia)

Hoofdpijn

Gezichtsstoornissen (o.a. wazig zien)

Maagdarmklachten

Maagdarmzweren, verergering van

Menstruatiecyclusstoornissen

Misselijkheid

Nervositeit

Nierfunctiestoornissen

Oorsuizen (= tinnitus)

Overgevoeligheidsreacties (o.a. jeuk en huiduitslag).

Slapeloosheid

Spijsvertering, verstoorde (= dyspepsie)

Vochtophopingen (= oedeem)

Zuurbranden

Wisselwerkingen

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva)

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia = 'trombose-middelen')

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Corticosteroïden

Digoxine (= Lanoxin®)

Fenytoïne (= Epanutin®, Diphantoïne®)

Lithium (= Camcolit®, LitareBrufen®, Priadel®)

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Ontkroezende haarmiddelen

Pijnstillers met dezelfde werkingswijze (= remming van prostaglandine-synthetase)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Reuma-patiënten met ochtendstijfheid: de eerste dosis onmiddellijk na wakker worden op nuchtere maag innemen met ruime hoeveelheid thee, water of andere drank. De werking treedt dan betrekkelijk snel op. De overige doses ná de maaltijd innemen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift op het etiket of in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017