Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Dalfopristine en quinuoristine

Samenstelling

Synercid®: Poeder voor infusievloeistof: 350 mg dalfopristine en 150 mg quinupristine

Fabrikant/Leverancier

Synercid®: Aventis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën, die gevoelig zijn voor quinupristine en/of dalfopristine

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Leverziekten, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over dit medicijn om een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft)

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn quinupritine en/of dalfopristine

Bijwerkingen

Ademnood

Allergische reacties

Alvleesklier-onsteking (= pancreatitis)

Angst

Beenkrampen

Laboratoriumwaarden, veranderingen

Braken

Buikpijn

Diarree

Dikkedarmwand-ontsteking (pseudomembraneuze colitis)

Duizeligheid

Gevoelswaarneming, stoornissen (= paresthesieën)

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hartkloppingen (palpitaties)

Hartritme-stoornissen (hart-aritmieën)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Injectieplaats: ontsteking, pijn, zwelling, huidreacties, aderwand-ontsteking met stolselvorming (= tromboflebitis)

Jicht

Koorts

Longontsteking

Misselijkheid

Mondschimmel en/of -ontsteking (= stomatitis)

Pijn

Pijn op de borst

Slapeloosheid

Spierspanning, verhoogde (= hypertonie)

Spierzwakte (= myasthenie)

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Urineweg-infecties

Vagina-ontsteking (= vaginitis)

Verstopping (= obstipatie)

Verwarring

Vochtophoping in de ledematen (= perifeer oedeem)

Zweten

Wisselwerkingen

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Medicijnen die worden omgezet door het enzym CYP3A4 en medicijnen die het QT-interval van het elektrocardiogram kunnen verlengen, zoals astemizol, cisapride (= Prepulsid®), disopyramide (= Dirytmin®, Ritmoforine®, Rhytmodan®), kinidine (= Cardioquin®), lidocaïne (= XylocaÍne® en terfenadine (= Triludan®)

Midazolam (= Dormicum®)

Nifedipine (= Adalat= sup>®)

Hoe te gebruiken?

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter van Synercid®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017