Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 00126-7
RVG 07195

Werkzame stof

Nandrolon

Geneesmiddelgroep

Anabole steroïden

Samenstelling

Injectievloeistoffen, ampul 1 ml, flacon 2 ml:25 mg, 50 mg of 100 mg nandrolon-acetaat per ml
De injectievloeistof bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Organon Nederland BV

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 108337//00126
RVG 113302//00126

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloedarmoede door nierfunctie-vermindering

Aplastische anemie (= bepaalde vorm van bloedarmoede)

Borstkanker (= mammacarcinoom), bestrijding van symptomen en klachten

Osteoporose ('botontkalking'), ernstige

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Borstkanker (= mammacarcinoom), bij mannen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Prostaatkanker (= prostaatcarcinoom)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken /i] tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen tijdens het gebruik van dit medicijn anticonceptieve maatregelen te nemen om zwangerschap te voorkomen.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn bevordert de eiwit-opbouw en remt de eiwit-afbraak (= anabole werking) en zorgt voor een toename van de botmassa (= botversterkende werking).

In hoge doseringen stimuleert dit medicijn de aanmaak van bloed (= hematopoïese).

Dit medicijn remt de ontwikkeling van borstkanker (= klinische remissie).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

De meeste bijwerkingen treden pas op na langdurige toediening en/of het gebruik van hoge doseringen.

Agressief gedrag, bij langdurig gebruik van hoge doses

ALS (amyotrofe laterale sclerose), bij langdurig gebruik van hoge doses

Geelzucht, door galstuwing (= cholestatische icterus)

Glucose-tolerantie, toename

Glucose-tolerantie, afname, bij langdurig gebruik van hoge doses

Leverfunctie-stoornissen

Psychische onrust, bij langdurig gebruik van hoge doses

Speciaal bij vrouwen

Acne

Mannelijke lichaamskenmerken (= virilisatie), zoals baardgroei, toename lichaamsbeharing, vergroting van de clitoris, waarvan sommige onomkeerbaar (= irreversibel)

Menstruatie, toename van de frequentie (= oligomenorroe)

Seks, zin in (= libido), toename

Speciaal bij mannen

Erecties, langdurig en pijnlijk (= priapisme)

Seks, zin in (= libido), toename

Zaadproductie (= spermatogenese), remming

Speciaal bij kinderen

Voortijdige puberteitsverschijnselen (= pubertas praecox)

Groeistoornissen

Wisselwerkingen

Bloedglucose-verlagende middelen (orale anti-diabetica)

Bloedstolling-remmende middelen (= antico-agulantia = 'bloedverdunners'= 'trombose-middelen') van het cumarine-type

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Deca-Durabolin®

Bijzonderheden

Bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Vanwege de ernstige, soms onomkeerbare bijwerkingen mag Deca-Durabolin® beslist niet worden gebruikt voor de verbetering van de lichaamsbouw en/of sportprestaties.

Overdosering


(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017