Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 04749
RVG 30727
RVG 107396

Werkzame stof

Droperidol

Geneesmiddelgroep

Samenstelling

Intramusculaire injectie: 2,5 mg/ml

Intraveneuze injectie: 2,5 mg/ml

Injectievloeistof: 2,5 mg/ml

Fabrikant/Leverancier

ProStrakan Ltd

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Oplossing voor injectie die gebruikt wordt om te voorkomen dat u zich misselijk voelt of moet braken nadat u wakker wordt na een operatie of bij volwassenen
wanneer zij een op morfine gebaseerde pijnstiller ontvangt na een operatie.

Misselijkheid en braken, wanneer deze niet door reisziekte veroorzaakt en andere middelen geen of onvoldoende effect hebben

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Coma

Als u lage kalium of magnesiumniveaus in het bloed heeft.

Als u een tumor in de bijnier heeft (feochromocytoom

Als u de ziekte van Parkinson heeft

Als u een ernstige depressie heeft

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddleen (NB de druppelvloeistof bevat methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel)

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent dient u dit aan uw arts te vertellen. Deze zal beslissen of u Dehydrobenzperidol
mag krijgen.

Borstvoeding

Als u borstvoeding geeft en Dehydrobenzperidol gaat gebruiken, is slechts een eenmalige dosis
aanbevolen. Na het ontwaken uit de operatie kan u de borstvoeding hervatten.

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport


Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben en duizeligheid , gezichtsstoornissen en , sufheid slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Butyrofenonderivaat met antipsychotische en matige werking tegen misselijkheid (á1-receptorblokkerend).

Dit medicijn heeft ook een geringe kalmerende (= sederende) werking.

Bijwerkingen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts indien u een verhoging van de lichaamstemperatuur,
spierstijfheid, trillen, plotse zwelling van de keel of het gezicht ervaart of als u pijn op de borst krijgt nadat u dit medicijn heeft gebruikt.

Duizeligheid (lage bloeddruk)

Hoofdpijn

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Slaperigheid

Sufheid

Angst

Wisselwerkingen

Alcohol

Antihistaminica (= anti-allergische middelen)

Antidepressiva

Antipsychotica, andere

Anxiolytica (= angstdempende middelen)

Barbituraten

Geneesmiddelen die de lever-enzymactiviteit verhogen

Opioïden (= pijnstillers met opium of een opium-achtige, werkzame stof)

Parasympathicolytica

Parkinson-middelen

Pijnstillers (= analgetica)

Slaapmiddelen (= hypnotica)

Hoe te gebruiken?

Druppels/tabletten: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Druppels/tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u w?l of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De druppelvloeistof bevat methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel.

Overdosering

Bloeddrukdaling (hypotensie), sufheid (sedatie), bloeddrukverhoging (hypertensie), shock

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017